​Verkoopacties voor het goede doel in het UZ Gent

1. Wie kan een aanvraag indienen?

  • Externe organisaties in het kader van een nationale campagne
  • UZ-medewerkers/diensten, patiënten en patiëntenverenigingen die een verkoopactie willen organiseren ten voordele van een dienst binnen het ziekenhuis of een patiëntenvereniging. 

2. Hoe kan een aanvraag ingediend worden?

Aanvragen gebeuren via dit invulformulier. Het UZ gaat na of de verkoopactie kadert in een nationale campagne van een erkende externe organisatie of ten voordele is van een dienst binnen het ziekenhuis of een patiëntenvereniging. 

De aanvrager krijgt antwoord per mail binnen een periode van 5 werkdagen. Bij goedkeuring wordt het afsprakenformulier door de beide partijen ondertekend. De aanvrager moet dit formulier bij zich hebben tijdens de duur van de verkoop als bewijs van goedkeuring. 

3. Richtlijnen voor verkoopacties

  • ​Behalve een aantal praktische gegevens (zoals coördinaten, gewenste datum van verkoop,…) moet de aanvrager vermelden welke producten hij wil verkopen en tegen welke prijs. Tijdens de verkoopactie zal de dienst Communicatie en evenementen controleren of de realiteit beantwoordt aan de informatie vermeld op het aanvraagformulier. 
  • Elke verkoopactie moet voldoen aan de hygiënewetgeving (temperatuur van bewaring, persoonlijke hygiëne, etikettering, communicatie allergenen, beheer van de kruisbesmettingen, orde en netheid, ...)
  • Zelfbereide voedingsmiddelen mogen niet verkocht worden in het UZ Gent. Ook producten die de gezondheid schaden, zoals alcohol en sigaretten, komen niet in aanmerking.
  • De volledige opbrengst gaat naar het goede doel.
  • Om patiënten en bezoekers zo weinig mogelijk te hinderen, beperkt het UZ Gent het aantal verkoopacties in tijd en locatie. Zo wordt er 1 verkoop per 14 dagen toegestaan en mag eenzelfde verkoopactie maximaal 3 opeenvolgende dagen duren. Hierbij hanteren we het principe ‘first come, first served’. 
  • Patiënten, bezoekers en personeelsleden die toevallig voorbij de verkoopsstand wandelen mogen niet aangesproken worden om producten aan te verkopen. 
  • Verkoopacties kunnen plaatsvinden in de centrale hal op het gelijkvloers van Kliniekgebouw 12. Het UZ Gent kan tafels en stoelen ter beschikking stellen. 

Organisaties die de verkoopsafspraken niet nakomen, kunnen gevraagd worden om de verkoop stop te zetten en kunnen bij nieuwe verkoopaanvragen in de toekomst worden geweigerd. 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-2-2018 09:44.