U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Over UZ Gent > Samenwerking

​Samenwerking helpt zorg te optimaliseren

Het UZ Gent wil de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt brengen. Dat doen we onder meer door intensief samen te werken met partnerziekenhuizen en met patiënten, patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. Als ervaringsdeskundigen dragen ook zij in grote mate bij tot het optimaliseren van de zorg. 

We peilen ook systematisch naar de patiënttevredenheid en moedigen patiënten aan om te participeren in hun zorgtraject, bijvoorbeeld op het vlak van patiëntveiligheid.

Samenwerking met partnerziekenhuizen

campusader.jpgHet UZ Gent sluit regelmatig nieuwe partnerschapovereenkomsten met ziekenhuizen op het vlak van zorgverstrekking, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en logistiek.

We maken daarbij afspraken over verwijzing en terugverwijzing. Verder kunnen specialisten van ons ziekenhuis advies of specifieke zorg verlenen in de partnerziekenhuizen. Artsen-specialisten in opleiding kunnen hun stage deels doen in een partnerziekenhuis. En ook op het vlak van wetenschappelijk onderzoek werken we nauw samen.

Ziekenhuisnetwerk Gent

In de Gentse regio vormen UZ Gent, AZ Sint-Lucas, AZ Jan Palfijn en AZ Oudenaarde het locoregionaal Ziekenhuisnetwerk Gent (ZNG). We stemmen samen de activiteiten beter op elkaar af en beogen zo kwaliteits- en efficiëntiewinst.

De nauwe samenwerking laat toe het medisch aanbod te optimaliseren en zorgstandaarden en goede praktijken uit te wisselen.

ZorgSaam Terneuzen

We hebben een bijzondere samenwerking met ZorgSaam Terneuzen, niet alleen op medisch vlak, maar ook bestuurlijk. We organiseren samen opleidingen en ontwikkelen een strategie voor de ondersteuning van de arbeidsmarkt in de zorg.

Buiten de eigen regio

Buiten de eigen regio en ook voor specifieke, door de overheden bepaalde zorgprogramma's en referentieopdrachten sluit, het UZ Gent samenwerkingsakkoorden af met ziekenhuizen uit heel Vlaanderen en Brussel. Het UZ Gent is daarbij de bevoorrechte partner voor hooggespecialiseerde zorg en verleent waar nodig advies.

Alle samenwerkingsovereenkomsten die het UZ Gent afsluit zijn open en niet-exclusief.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17-5-2021 13:59.