​​​​Rondleiding in het ziekenhuis

Het UZ Gent biedt het hoger onderwijs voor verpleegkundigen de mogelijkheid om gratis een bezoek aan het ziekenhuis te brengen en een kijkje te nemen achter de schermen. 

Praktisch 

Om praktische redenen worden groepsbezoeken tijdens werkdagen georganiseerd. 

Het maximum aantal deelnemers per bezoek bedraagt 25 personen. Voor bepaalde diensten ligt dat aantal lager. Op speciale vraag zijn er ook rondleidingen voor grotere groepen mogelijk.

Er worden geen bezoeken georganiseerd tijdens schoolvakanties. Een bezoek kan ten vroegste 6 en ten laatste 2 maanden vóór het geplande bezoek aangevraagd worden.

Van zodra de datum van het bezoek in onderling overleg is bepaald, zal de aanvrager een schriftelijke bevestiging krijgen. Vanaf dan ligt de afspraak vast.

Een aangevraagd bezoek kan door de dienst Communicatie & Evenementen op basis van gegronde redenen gewijzigd of geannuleerd worden. In dat geval zoekt de dienst, in overleg met de aanvrager, naar een waardig alternatief. 

Doe een aanvraag via het invulformulier.

Er worden bezoeken uitgewerkt voor hoger onderwijs verpleegkunde en voor andere scholen die een samenwerkingsverband hebben met het UZ Gent.

Het programma start met een algemene voorstelling van het ziekenhuis. Deze voorstelling duurt 10 minuten. Vervolgens kun je kiezen voor een geleid bezoek aan één of enkele ziekenhuisdiensten en/of luisteren naar één of meerdere lezingen. Geef op het invulformulier (zie verder) aan welke diensten je wenst te bezoeken en welke onderwerpen je interesseren. We stellen in onderling overleg het programma samen.

​De patiënt staat centraal in het ziekenhuis. Daarom vragen we om tijdens het bezoek volgende regels te respecteren: 

Wees tijdig aanwezig op de afgesproken plaats

Respecteer het algemeen rookverbod. Roken is enkel toegelaten op de daarvoor voorziene plaatsen 

Respecteer de rust en stilte in het ziekenhuis

Wijk niet van het parcours af 

Behandel het materiaal dat tijdens het bezoek getoond wordt met de nodige zorg

Bij het niet naleven van deze regels kan de groepsverantwoordelijke de rondleiding vroegtijdig beëindigen. 

Meer info

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Dienst Communicatie en evenementen (ingang 12, route 1235)
C. Heymanslaan 10
9000 Gent
Tel.: 09 332 46 70
Fax: 09 332 38 02
communicatie@uzgent.be

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-2-2018 09:43.