​E-mail disclaimer

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden zijn strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is in dit geval strikt verboden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2-7-2015 14:30.