Wegwijsfolder

Download de wegwijsfolder.

Raadplegingen/poliklinieken

​Dienst​Ingang aanmeldzuil​Ingang dienst
Route-nummer
​Telefoon-
nummer
​Aidsreferentiecentrum​50​69Route ​690 ​​09 332 23 45
​Algemene en hepatobiliaire heelkunde​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
Algemene inwendige ziekten​50​69​Route 690 ​​09 332 23 50
​Allergienetwerk​50​69​Route 690 ​​09 332 67 08
​Anesthesie​nvt​12​Route 1284 ​​09 332 32 81
​Anti-rookconsultatie​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
​BAS: Heelkunde, Hematologie, Maag-, darm- en leverziekten, Longziekten​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
​Bloedafname​12​12​Route 1227​09 332 22 19
​Bloedafname​50​71​Route 734 ​​09 332 26 43
​Bloedbank​12​12​Route 1238 ​​09 332 34 64
​Botdensitometrie​12​12​Route 1455 ​​09 332 21 36
​Cardiologie​12​12​Route 1425 ​​09 332 33 44
Cardiologie kinderen​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie Ter Sprake​50​69​Route 690 ​​09 332 53 64
​Centrum voor gezonde voeding en diëtiek​12​12​Route 1227​09 332 21 71
​Centrum voor menselijk lichaamsmateriaal - Weefselbank​50​71Route 724​09 332 43 88
​Centrum voor ontwikkelingsstoornissen​50 ​81Route 825​09 332 57 44
​Centrum voor psychosomatiek​50​69​Route 690 ​​09 332 23 50
​Centrum voor seksuologie en gender​50​71Route 534​09 332 60 23
​Centrum voor seksuologie en gender​12​12​Route 1376​09 332 60 23
​Centrum voor sportgeneeskunde​12​12​Route 1560 ​​09 332 37 40
​Centrum voor visuele revalidatie en low vision​50​50Route 540​09 332 29 04
​Cerebral palsy-referentiecentrum​50​46​Route 775​09 332 58 55
​Conventionele radiologie​12​12​Route 1216​09 332 61 85
​Conventionele radiologie​50​50​Route 735​09 332 61 85
​CT​12​12​Route 1216​09 332 40 82
​Dermatologie​50​52Route 5200​09 332 22 87
​Diabetische voetkliniek​12​12​Route 1205​09 332 03 00
​Echografie​12​12​Route 1219​09 332 21 68
​Endocrinologie​12​12​Route 1450​09 332 21 37
​Endocrinologie en diabetologie kinderen en adolescenten​10​10​Route 1002​09 332 24 30
​Endoscopische eenheid​12​12​Route 1303​09 332 23 00
​Fysische geneeskunde​50​74​Route 740​09 332 22 51
​Gastro-intestinale heelkunde​12​12​Route 1325​09 332 95 00
​Geriatrie​50​50Route 530​09 332 07 41
​Gynaecologie​50​71​Route 728 ​​09 332 37 82
of
09 332 37 83
​Hartchirugie​12​12​Route 1351 ​​09 332 47 00
of
09 332 47 01
​Hartrevalidatie​12​12​Route 1489 ​​09 332 36 20
​Hematologie​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
​Hoofd- en halsheelkunde​50​69​Route 690 ​​09 332 39 90
​Kinder- en jeugdpsychiatrie​12​16Route 1600​09 332 48 74
​Kindergeneeskunde​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Kinderorthopedie​50​46​Route 775 ​​09 332 58 55
​Kinderradiologie​10​10​Route 1009 ​​09 332 43 71
​Kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde​25​25Route 250​09 332 40 00
​Lasertherapie​50​52Route 5200​09 332 22 87
​Longziekten​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
​Long- en infectieziekten en aangeboren immuunstoornissen kinderen​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Maag-, darm- en leverziekten​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
​Maag-, darm-, leverziekten en voedingsproblemen kinderen​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Mammografie en urogenitale radiologie​50​50​Route 735 ​​09 332 29 25
​Maxillofaciale heelkunde​25​25Route 250​09 332 40 51
of
09 332 40 57
​Medische genetica​50​81Route 805​09 332 36 03
​Medische oncologie​50 ​50Route 1250​09 332 26 91
​Medische psychologie kinderen en adolescenten​50 ​81Route 805​nvt
​MRI​12​12Route 1590​09 332 40 82
​MRI​50​50​Route 735 ​​09 332 40 82
​Nefrologie​12​12​Route 1231 ​​09 332 45 09
​Nefrologie en Reumatologie kinderen​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Neurochirurgie​1212​Route 1525​09 332 32 54
of
09 332 32 56
​Neurologie​12​12​Route 1525​​09 332 45 29
​Neurologie en metabole ziekten kinderen​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Neuromusclulair referentiecentrum / Spina bifida referentiecentrum​50​80​Route 830​09 332 38 39
​Neus-, keel- en oorheelkunde​50​69​Route 690 ​​09 332 23 32
​Nucleaire geneeskunde5020​09 332 54 65
of
09 332 30 28
​Oncologisch centrumnvt​98Route 972​09 332 55 25
​Oogheelkunde​50​69​Route 690 ​​09 332 23 06
​Orthodontie​25​25Route 250​09 332 40 00
​Orthopedie en Traumatologie​50​74​Route 740 ​​09 332 22 51
​Parodontologie, implantaten en gebitsprothesen​25​25Route 250​09 332 40 00
​PET-centrum​12​12​09 332 54 65
​Pijnkliniek​50​74​Route 740 ​​09 332 24 44
​Plastische heelkunde​12​12​Route 1205 ​​09 332 32 78
​Pre-operatieve anesthesieconsultatie​50​50Route 560​09 332 53 84
​Psychiatrie​12​17Route 1700​09 332 43 94 of
09 332 43 95
​Radiotherapie​50​98​Route 980​09 332 30 15
​Reproductieve geneeskunde​50​71​Route 730 ​​09 332 09 72
​Restauratieve tandheelkunde en wortelkanaalbehandelingen​25​25Route 250​09 332 40 00
​Reumatologie​50​74​Route 740 ​​09 332 25 20
​Revalidatiecentrum​50​40​Route 400 ​​09 332 42 37
​Tand-, mond- en kaakziekten​25​25Route 250​09 332 40 51
​Thoracale en vasculaire heelkunde​12​12​Route 1205 ​​09 332 91 20
​Transplantatiecentrum​12​12​Route 1296​09 332 32 94
​Travel clinic / vaccinatie​50​69​Route 690 ​​09 332 23 50
​Urologie​50​71​Route 710 ​​09 332 22 76
​Vasculaire en interventionele radiologie​12​12​Route 1205 ​​09 332 29 37
​Verloskunde​50​71​Route 716 ​​09 332 37 82
​Vrouwenkliniek​50​71​Route 710 ​​09 332 37 82
of
09 332 37 83

Verpleegafdelingen

​Dienst​Ingang aanmeldzuil​Ingang dienst
Route-nummer
​Telefoon-
nummer
Algemene heelkunde en Neurochirurgie high care​12​12Route ​1396​09 332 33 20
Algemene heelkunde, Hepatobiliaire heelkunde en Gastro-intestinale heelkunde​12​12​Route 1248​09 332 27 80
Algemene inwendige ziekten, Dermatologie en Geriatrie​50​50Route 603​09 332 46 15
Angst- en stemmingsstoornissen​1217Route 1700​09 332 43 21
of
09 332 43 39
Brandwondencentrum12​12​Route 280​09 332 34 90
Cardiologie, Nefrologie​12​12​Route 1442​09 332 46 87
​Centrum voor neurofysiologische monitoring​12​12​Route 1492 ​​09 332 47 21
Eetstoornissen​12​17Route 1720​09 332 43 34
Geriatrie​5050Route 575​09 332 42 06
Hartchirurgie​12​12​Route 1372​09 332 46 63
Hematologie en stamceltransplantatie​12​12​Route 1467​09 332 33 00
​Hemato-oncologie en stamceltransplantatie kinderen10 10​Route 1050 ​​09 332 35 47
Hoofd-, hals- en maxillofaciale heelkunde, Tand-, mond- en kaakziekten, Neus-, keel- en oorheelkunde, Oogheelkunde, Pijnkliniek50​50Route 595​09 332 20 54
​Invasieve cardiologie12​12Route 1351​09 332 44 05
​IZ Cardiologie​12​12​Route 1547​09 332 47 80
​IZ Hartchirurgie1212Route 1262 ​09 332 47 38
IZ Heelkunde1212Route 1262 ​​09 332 27 86
​IZ Inwendige geneeskunde​12 12​Route 1540​09 332 67 80
​IZ Kindergenees-kunde1010Route 1010 ​09 332 35 16
​Kinder- en jeugdpsychiatrie​1216Route 1900​09 332 52 12
​Kinderrevalidatie50 40Route 445 ​09 332 42 37
Kort verblijf heelkunde12 12​Route 1342​09 332 20 74
Longziekten​12​12​Route 1416​09 332 46 39
Maag-, darm-, leverziekten, Hematologie, Longziekten1212​Route 1416​09 332 45 91
Maag-, darm-, leverziekten​12​12​Route 1317​09 332 31 88
​Materniteit​50​50​Route 515​09 332 20 43
Medische oncologie en Radiotherapie​5050Route 609​09 332 31 64
​Nefrologie, Endocrinologie, Cardiologie​12​12​Route 1447​09 332 31 72
​Neonatale intensieve zorg​12​12Route 650​09 332 35 37
Neurochirurgie​12​12​Route 1392​09 332 31 56
​Neurologie en Stroke unit1212​Route 1497​09 332 47 25
​Niet-invasieve cardiologie​12​12​Route 1442​09 332 46 87
​Orthopedie en Traumatologie1212​Route 1347​09 332 20 86
Palliatieve zorg​nvt49Route 526​09 332 28 78
Post-anesthesie zorgafdeling​50​50Route 630​09 332 66 87
of
09 332 66 77
Post-anesthesie zorgafdeling1212​Route 1269​09 332 63 00
Reumatologie, Algemene heelkunde en Orthopedie​12​12​Route 1473​09 332 60 44
Revalidatie en Geriatrie​5050Route 580​09 332 31 81
​Revalidatiecentrum​5040​Route 424 ​​09 332 42 28
of
09 332 42 29
Revalidatiecentrum +15040​Route 474 ​​09 332 43 60
​Specialistische pediatrische afdeling1010Route 1040 ​​09 332 35 40
Spoedgevallendienst​nvt26​Route 1226 ​​09 332 50 24
Spoedpsychiatrie12​26Route 2700​09 332 43 44
Thoracale en vasculaire heelkunde12 12 ​Route 1366​09 332 27 70
​Urologie, Gynaecologie en Plastische heelkunde (UGP)5050Route 615​09 332 31 96
Vasculaire en interventionele radiologie1212Route 1392 ​​09 332 31 56
Verloskunde5050Route 515​09 332 21 52

Dagziekenhuizen

​Dienst​Ingang aanmeldzuil​Ingang dienst
Route-nummer
​Telefoon-
nummer
BAS dagziekenhuis​12​12Route ​1323​09 332 44 36
Centrum voor dialyse en aferese25​25Route 283​09 332 45 67
Chirurgisch dagziekenhuis​nvt​50Route 560​09 332 53 84
Endocrinologie12​12​Route 1450​09 332 21 37
Geriatrie5050Route 530​09 332 20 82
Kindergeneeskunde​10​10​Route 1005​09 332 37 72
MCA dagziekenhuis​12​12Route 1351​09 332 00 62
Medische oncologie​5050Route 612​09 332 31 68
Pijnkliniek50​74​Route 740​09 332 24 44
Reumatologie12​12​Route 740​09 332 26 48
of
09 332 25 20
​Vrouwenkliniek5071Route 710​09 332 37 82
of
09 332 37 83

Algemene diensten

​Dienst​Ingang aanmeldzuil​Ingang dienst
Route-nummer
​Telefoon-
nummer
Aankoopteamnvt75Route 7515​09 332 43 10
Aanmelden en inschrijvennvt12Route 1202 ​09 332 45 75
Aanmelden en inschrijven​nvt50Route 500 ​09 332 20 15
Accountingnvt88 ​09 332 45 60
Algemene directienvt12Route 1500​09 332 47 62
Apotheeknvt​12Route 1570​09 332 29 64
Biomedisch-technische dienstnvt​12Route 1583​09 332 42 56
Cafetarianvt12Route 1595 ​09 332 45 63
Cafetarianvt50Route 503​09 332 21 67
Communicatie en evenementennvt​12​Route 1235​09 332 46 70
​Contactcentrumnvt12Route 1500​09 332 21 11
​Directie verpleging​nvt​12​Route 1520 ​​09 332 21 85
​Geneesmiddelenonderzoek​nvt​52Route 5210​09 332 00 00
​ICT​nvt​5​09 332 20 01
​Inkom Info+​nvt​12​Route 1200 ​​09 332 45 07
​Inkom Info+​nvt​50Route 500​09 332 20 21
of
09 332 20 22
​Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent​nvt​42 ​09 332 21 20
​Lab Klinische biologie​nvt​22Route 300​09 332 34 34
​Mortuarium​nvt​82 ​09 332 27 00
​Ombudsdienst​nvt​50Route 505​09 332 52 34
​Onthaal HR​nvt​12​Route 1505 ​​09 332 97 00
​Pathologische anatomie​nvt​23 ​09 332 36 76
​Patiëntenbegeleiding​nvt​12Route 1598​09 332 41 45
​Patiëntenbegeleiding​nvt​50Route 525​09 332 41 44
​Patiënteninformatiebureau - Kostenbehandeling​nvt75Route 7500​09 332 25 72
​Patiënteninformatiebureau - Kostenbehandeling​nvt​12​Route 1201 ​​09 332 25 54
​Restaurant​nvt​8 ​09 332 49 17
​Winkels​nvt​12​Route 1201 ​​09 332 07 73
​Winkels​nvt​50Route 504 en 506​09 332 07 74
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-10-2018 14:15.