Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Wegwijsfolder

Download de wegwijsfolder.

Raadplegingen/poliklinieken

​Dienst​Ingang aanmeld-
zuil
​Ingang dienst
Route-
nummer
 ​
​Telefoon-
nummer
​Aidsreferentiecentrum​50​69Route ​690 ​​09 332 23 45
​Algemene en hepatobiliaire heelkunde​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
Algemene inwendige ziekten​50​69​Route 690 ​​09 332 23 50
​Allergienetwerk​50​69​Route 690 ​​09 332 67 08
​Anesthesie​nvt​12​Route 1284 ​​09 332 32 81
​Anti-rookconsultatie​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
​BAS: Heelkunde, Hematologie, Maag-, darm- en leverziekten, Longziekten​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
​Bloedafname​12​12​Route 1227​09 332 22 19
​Bloedafname​50​71​Route 734 ​​09 332 26 43
​Bloedbank​12​12​Route 1238 ​​09 332 34 64
​Botdensitometrie​12​12​Route 1455 ​​09 332 21 36
​Cardiologie​12​12​Route 1425 ​​09 332 33 44
Cardiologie kinderen​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie Ter Sprake​50​69​Route 690 ​​09 332 53 64
​Centrum voor gezonde voeding en diëtiek​12​12​Route 1227​09 332 21 71
​Centrum voor menselijk lichaamsmateriaal - Weefselbank​50​71Route 724​09 332 43 88
​Centrum voor ontwikkelingsstoornissen​50 ​81Route 825​09 332 57 44
​Centrum voor psychosomatiek​50​69​Route 690 ​​09 332 23 50
​Centrum voor seksuologie en gender​50​71Route 534​09 332 60 23
​Centrum voor seksuologie en gender​12​12​Route 1376​09 332 60 23
​Centrum voor sportgeneeskunde​12​12​Route 1560 ​​09 332 37 40
​Centrum voor visuele revalidatie en low vision​50​50Route 540​09 332 29 04
​Cerebral palsy-referentiecentrum​50​46​Route 775​09 332 58 55
​Conventionele radiologie​12​12​Route 1216​09 332 61 85
​Conventionele radiologie​50​50​Route 735​09 332 61 85
​CT​12​12​Route 1216​09 332 40 82
​Dermatologie​50​52Route 5200​09 332 22 87
​Diabetische voetkliniek​12​12​Route 1205​09 332 03 00
​Echografie​12​12​Route 1219​09 332 21 68
​Endocrinologie​12​12​Route 1450​09 332 21 37
​Endocrinologie en diabetologie kinderen en adolescenten​10​10​Route 1002​09 332 24 30
​Endoscopische eenheid​12​12​Route 1303​09 332 23 00
​Fysische geneeskunde​50​74​Route 740​09 332 22 51
​Gastro-intestinale heelkunde​12​12​Route 1325​09 332 95 00
​Geriatrie​50​50Route 530​09 332 07 41
​Gynaecologie​50​71​Route 728 ​​09 332 37 82 of 09 332 37 83
​Hartchirugie​12​12​Route 1351 ​​09 332 47 00 of 09 332 47 01
​Hartrevalidatie​12​12​Route 1489 ​​09 332 36 20
​Hematologie​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
​Hoofd- en halsheelkunde​50​69​Route 690 ​​09 332 39 90
​Kinder- en jeugdpsychiatrie​12​16Route 1600​09 332 48 74
​Kindergeneeskunde​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Kinderorthopedie​50​46​Route 775 ​​09 332 58 55
​Kinderradiologie​10​10​Route 1009 ​​09 332 43 71
​Kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde​25​25Route 250​09 332 40 00
​Lasertherapie​50​52Route 5200​09 332 22 87
​Longziekten​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
​Long- en infectieziekten en aangeboren immuunstoornissen kinderen​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Maag-, darm- en leverziekten​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
​Maag-, darm-, leverziekten en voedingsproblemen kinderen​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Mammografie en urogenitale radiologie​50​50​Route 735 ​​09 332 29 25
​Maxillofaciale heelkunde​25​25Route 250​09 332 40 51 of 09 332 40 57
​Medische genetica​50​81Route 805​09 332 36 03
​Medische oncologie​50 ​50Route 550​09 332 26 91
​Medische psychologie kinderen en adolescenten​50 ​81Route 805​nvt
​MRI​12​12Route 1590​09 332 40 82
​MRI​50​50​Route 735 ​​09 332 40 82
​Nefrologie​12​12​Route 1231 ​​09 332 45 09
​Nefrologie en Reumatologie kinderen​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Neurochirurgie​1212​Route 1525​09 332 32 54 of 09 332 32 56
​Neurologie​12​12​Route 1525​​09 332 45 29
​Neurologie en metabole ziekten kinderen​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Neuromusclulair referentiecentrum / Spina bifida referentiecentrum​50​80​Route 830​09 332 38 39
​Neus-, keel- en oorheelkunde​50​69​Route 690 ​​09 332 23 32
​Nucleaire geneeskunde5020​09 332 54 65 of 09 332 30 28
​Oncologisch centrumnvt​98Route 972​09 332 55 25
​Oogheelkunde​50​69​Route 690 ​​09 332 23 06
​Orthodontie​25​25Route 250​09 332 40 00
​Orthopedie en Traumatologie​50​74​Route 740 ​​09 332 22 51
​Parodontologie, implantaten en gebitsprothesen​25​25Route 250​09 332 40 00
​PET-centrum​12​12​09 332 54 65
​Pijnkliniek​50​74​Route 740 ​​09 332 24 44
​Plastische heelkunde​12​12​Route 1205 ​​09 332 32 78
​Pre-operatieve anesthesieconsultatie​50​50Route 560​09 332 53 84
​Psychiatrie​12​17Route 1700​09 332 43 94 of 09 332 43 95
​Radiotherapie​50​98​Route 980​09 332 30 15
​Reproductieve geneeskunde​50​71​Route 730 ​​09 332 09 72
​Restauratieve tandheelkunde en wortelkanaalbehandelingen​25​25Route 250​09 332 40 00
​Reumatologie​50​74​Route 740 ​​09 332 25 20
​Revalidatiecentrum​50​40​Route 400 ​​09 332 42 37
​Tand-, mond- en kaakziekten​25​25Route 250​09 332 40 51
​Thoracale en vasculaire heelkunde​12​12​Route 1205 ​​09 332 91 20
​Transplantatiecentrum​12​12​Route 1296​09 332 32 94
​Travel clinic/vaccinatie​50​69​Route 690 ​​09 332 23 50
​Urologie​50​71​Route 710 ​​09 332 22 76
​Vasculaire en interventionele radiologie​12​12​Route 1205 ​​09 332 29 37
​Verloskunde​50​71​Route 716 ​​09 332 37 82
​Vrouwenkliniek​50​71​Route 710 ​​09 332 37 82 of 09 332 37 83

 

Verpleegafdelingen

​Dienst​Ingang aanmeld-
zuil
​Ingang dienst
​Route-nummer
​Telefoon-
nummer
Algemene heelkunde en Neurochirurgie high care​12​12Route ​1396​09 332 33 20
Algemene heelkunde, Hepatobiliaire heelkunde en Gastro-intestinale heelkunde​12​12​Route 1248​09 332 27 80
Algemene inwendige ziekten, Dermatologie en Geriatrie​50​50Route 603​09 332 46 15
Angst- en stemmingsstoornissen​1217Route 1700​09 332 43 21 of 09 332 43 39
Brandwondencentrum12​12​Route 280​09 332 34 90
Cardiologie, Nefrologie​12​12​Route 1442​09 332 46 87
​Centrum voor neurofysiologische monitoring​12​12​Route 1492 ​​09 332 47 21
Eetstoornissen​12​17Route 1720​09 332 43 34
Geriatrie​5050Route 575​09 332 42 06
Hartchirurgie​12​12​Route 1372​09 332 46 63
Hematologie en stamceltransplantatie​12​12​Route 1467​09 332 33 00
​Hemato-oncologie en stamceltransplantatie kinderen10 10​Route 1050 ​​09 332 35 47
Hoofd-, hals- en maxillofaciale heelkunde, Tand-, mond- en kaakziekten, Neus-, keel- en oorheelkunde, Oogheelkunde, Pijnkliniek50​50Route 595​09 332 20 54
​Invasieve cardiologie12​12Route 1351​09 332 44 05
​IZ Cardiologie​12​12​Route 1547​09 332 47 80
​IZ Hartchirurgie1212Route 1260 ​09 332 47 38
IZ Heelkunde1212Route 1262 ​​09 332 27 86
​IZ Inwendige geneeskunde​12 12​Route 1540​09 332 67 80
​IZ Kindergeneeskunde1010Route 1010 ​09 332 35 16
​Kinder- en jeugdpsychiatrie​1216Route 1900​09 332 52 12
​Kinderrevalidatie50 40Route 445 ​09 332 42 37
Kort verblijf heelkunde12 12​Route 1342​09 332 20 74
Longziekten​12​12​Route 1416​09 332 46 39
Maag-, darm-, leverziekten, Hematologie, Longziekten1212​Route 1416​09 332 45 91
Maag-, darm-, leverziekten​12​12​Route 1317​09 332 31 88
​Materniteit​50​50​Route 515​09 332 20 43
Medische oncologie en Radiotherapie​5050Route 609​09 332 31 64
​Nefrologie, Endocrinologie, Cardiologie​12​12​Route 1447​09 332 31 72
​Neonatale intensieve zorg​12​12Route 650​09 332 35 37
Neurochirurgie​12​12​Route 1392​09 332 31 56
​Neurologie en Stroke unit1212​Route 1497​09 332 47 25
​Niet-invasieve cardiologie​12​12​Route 1442​09 332 46 87
​Orthopedie en Traumatologie1212​Route 1347​09 332 20 86
Palliatieve zorg​nvt49Route 526​09 332 28 78
Post-anesthesie zorgafdeling​50​50Route 630​09 332 66 87 of 09 332 66 77
Post-anesthesie zorgafdeling1212​Route 1269​09 332 63 00
Reumatologie, Algemene heelkunde en Orthopedie​12​12​Route 1473​09 332 60 44
Revalidatie en Geriatrie​5050Route 580​09 332 31 81
​Revalidatiecentrum​5040​Route 424 ​​09 332 42 28 of 09 332 42 29
Revalidatiecentrum +15040​Route 474 ​​09 332 43 60
​Specialistische pediatrische afdeling1010Route 1040 ​​09 332 35 40
Spoedgevallendienst​nvt26​Route 1226 ​​09 332 50 24
Spoedpsychiatrie12​26Route 2700​09 332 43 44
Thoracale en vasculaire heelkunde12 12 ​Route 1366​09 332 27 70
​Urologie, Gynaecologie en Plastische heelkunde (UGP)5050Route 615​09 332 31 96
Vasculaire en interventionele radiologie1212Route 1392 ​​09 332 31 56
Verloskunde5050Route 515​09 332 21 52

 

Dagziekenhuizen

​Dienst​Ingang aanmeld-
zuil
​Ingang dienst
Route-
Nummer
​Telefoon-
nummer
BAS dagziekenhuis​12​12Route ​1323​09 332 44 36
Centrum voor dialyse en aferese25​25Route 283​09 332 45 67
Chirurgisch dagziekenhuis​nvt​50Route 560​09 332 53 84
Endocrinologie12​12​Route 1450​09 332 21 37
Geriatrie5050Route 530​09 332 20 82
Kindergeneeskunde​10​10​Route 1005​09 332 37 72
MCA dagziekenhuis​12​12Route 1351​09 332 00 62
Medische oncologie​5050Route 612​09 332 31 68
Pijnkliniek50​74​Route 740​09 332 24 44
Reumatologie12​12​Route 740​09 332 26 48 of 09 332 25 20
​Vrouwenkliniek5071Route 710​09 332 37 82 of 09 332 37 83

 

Algemene diensten

​Dienst​Ingang aanmeldzuil​Ingang dienst
Route-Nummer
​Telefoon-
nummer
Aankoopteamnvt75Route 7515​09 332 43 10
Aanmelden en inschrijvennvt12Route 1202 ​09 332 45 75
Aanmelden en inschrijven​nvt50Route 500 ​09 332 20 15
Accountingnvt88​09 332 45 60
Algemene directienvt12Route 1500​09 332 47 62
Apotheeknvt​12Route 1570​09 332 29 64
Biomedisch-technische dienstnvt​12Route 1583​09 332 42 56
Cafetarianvt12Route 1595 ​09 332 45 63
Cafetarianvt50Route 503​09 332 21 67
Communicatie en evenementennvt​12​Route 1235​09 332 46 70
​Contactcentrumnvt12Route 1500​09 332 21 11
​Directie verpleging​nvt​12​Route 1520 ​​09 332 21 85
​Geneesmiddelenonderzoek​nvt​52Route 5210​09 332 00 00
​ICT​nvt​5​09 332 20 01
​Inkom Info+​nvt​12​Route 1200 ​​09 332 45 07
​Inkom Info+​nvt​50Route 500​09 332 20 21 of 09 332 20 22
​Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent​nvt​42​09 332 21 20
​Lab Klinische biologie​nvt​22Route 300​09 332 34 34
​Mortuarium​nvt​82​09 332 27 00
​Ombudsdienst​nvt​50Route 505​09 332 52 34
​Onthaal HR​nvt​12​Route 1505 ​​09 332 97 00
​Pathologische anatomie​nvt​23​09 332 36 76
​Patiëntenbegeleiding​nvt​12Route 1598​09 332 41 45
​Patiëntenbegeleiding​nvt​50Route 525​09 332 41 44
​Patiënteninformatiebureau - Kostenbehandeling​nvt75Route 7500​09 332 25 72
​Patiënteninformatiebureau - Kostenbehandeling​nvt​12​Route 1201 ​​09 332 25 54
​Restaurant​nvt​8​09 332 49 17
​Winkels​nvt​12​Route 1201 ​​09 332 07 73
​Winkels​nvt​50Route 504 en 506​09 332 07 74

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 18-1-2018 11:21.