Voor aanvang van de stage

Wie komt in aanmerking?

Alleen studenten die een bacheloropleiding verpleegkunde of sociaal werk volgen, komen in aanmerking voor een stageplaats op de dienst Patiëntenbegeleiding (sociale dienst voor patiënten) van het UZ Gent.

Aan studenten die een bacheloropleiding verpleegkundige volgen, vragen we om aan te tonen dat hun keuzetraject voldoende vakken omvat die verband houden met sociaal werk.

Medische vereisten

Voor je aan je stage begint, moet je aan een aantal medische vereisten voldoen:

  • De Mantoux-test die tbc opspoort, is verplicht. Kun je die test om medische redenen niet laten afnemen, dan moet je een RX-thorax laten maken.
  • Je moet ingeënt zijn tegen hepatitis B (of indien nodig, de vaccinatie opstarten).
  • Studenten die worden blootgesteld aan ioniserende stralingen, krijgen van het ziekenhuis een dosimetrie.

Je onderwijsinstelling moet een blanco medische fiche afleveren. De adjunct op je stageplaats vult die in zodat je die ondertekend weer aan je onderwijsinstelling kunt bezorgen. Jij of je onderwijsinstelling bent zelf verantwoordelijk om de inentingen te laten toedienen en testen af te nemen.

Contact met je stagementor

Neem voor aanvang van de stage contact op met je stagementor om kennis te maken en afspraken te regelen in verband met de eerste stagedag (tel. 09 332 41 44 of 09 332 41 45).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:38.