Slideshow: in de kijker


Met deze tips beginnen studenten verpleegkunde en vroedkunde vlot aan hun stage.

Lees meer

Studenten verpleegkunde en vroedkunde

Stagebegeleiding

In het UZ Gent wordt veel aandacht besteed aan studentenbegeleiding. Er zijn verschillende initiatieven voor verpleegkundigen die bijdragen tot een optimale begeleiding.

Elke student krijgt een stagementor toegewezen. Bij je mentor kan je terecht met praktische vragen en samen zoek je uit wat jouwe sterke punten en werkpunten zijn. Je stagementor kent jouw doelstellingen en je stagebegeleider.

De stagementor:

  • Begeleidt het leerproces van de student
  • Geeft dagelijks feedback en organiseert tussentijdse evaluatie
  • Ondersteunt en stuurt de professionele vaardigheden van de student
  • Heeft een voorbeeldfunctie
  • Zorgt voor een veilig leerklimaat
  • Geeft aanvullende informatie en voorbeelden
  • Zorgt voor een open communicatie tussen studenten en collega's

Het is belangrijk dat studenten aan zelfreflectie doen om hun sterktes en werkpunten te achterhalen. De cursus zelfreflectie en feedback kan daarbij een hulp zijn.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-11-2017 10:22.