Slideshow: in de kijker


Met deze tips beginnen studenten verpleegkunde en vroedkunde vlot aan hun stage.

Lees meer

Verpleegkundig dossier

In het UZ Gent wordt gewerkt met een elektronisch verpleegkundig dossier. Dat wordt gevisualiseerd aan de hand van zorg- en behandelplannen. Die brengen de verschillende medische, paramedische en verpleegkundige activiteiten voor een specifieke patiëntenpopulatie in kaart over een welbepaalde periode. Ze worden m.a.w. multidisciplinair opgebouwd. Zo wordt het mogelijk de verschillende stappen in het zorgproces van de gehospitaliseerde patiënt  te optimaliseren en af te stemmen op elkaar.

Binnen de zorg- en behandelplannen kunnen, naast de planning van activiteiten, ook observaties geregistreerd worden in zogenaamde observatiebladen (bv. opnameprofiel en verslag verpleging). De registratie van parameters gebeurt in het parameterblad.

Ook de medicatiemodule is geïntegreerd in het EPD. Vanuit die module kunnen de geneesmiddelen worden voorgeschreven, kan de toediening ervan worden geregistreerd en de automatische bevoorrading op afdelingsniveau vanuit de apotheek worden voorzien.

De zorg- en behandelplannen bieden volgende voordelen:

  • Standaardisatie van het zorgproces
  • Betere leesbaarheid
  • Betere planning
  • Eenmalige invoer van gegevens waarbij repetitief schrijfwerk wordt vermeden
  • Maximale beschikbaarheid van gegevens

Het resultaat is een betere kwaliteit van zorg en een betere dienstverlening voor de patiënt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 31-8-2015 10:08.