Slideshow: in de kijker


Met deze tips beginnen studenten verpleegkunde en vroedkunde vlot aan hun stage.

Lees meer

​Patiëntentoewijzing

In het UZ Gent werken de verpleegafdelingen volgens patiëntentoewijzing. In dat model staat de relatie patiënt-verpleegkundige centraal, waarbij de verpleegkundige lichamelijke en niet-lichamelijke zorg integreert. Er wordt gewerkt volgens een systematische methode (SVH): behoeftebepaling, zorgplanning, zorg uitvoeren, evalueren en bijsturen van de zorgactiviteiten.

Voordelen van patiëntentoewijzing:

  • Hogere kwaliteit van zorg
  • Grotere voldoening bij de verpleegkundige (zinvolle relatie met patiënt, verantwoordelijk voor totaalzorg, eigen inbreng)
  • Grotere voldoening bij de patiënt (heeft aanspreekpunt, vertrouwensrelatie)
  • Totaalbenadering van somatische en niet-somatische behoeften

Patiëntentoewijzing in de praktijk

De hoofdverpleegkundige maakt de werkverdeling op. Daarbij is elke verpleegkundige binnen de shift verantwoordelijk voor een aantal patiënten in aaneensluitende kamers (= zones). Er is oog voor continuïteit en een patiënt wordt zo lang mogelijk aan dezelfde verpleegkundige toegewezen. De werkverdeling is dagelijks te raadplegen in de verpleegpost of in het staflokaal.

De verpleegkundige voert de totaalzorg uit: van medicatie, hygiëne, voeding en wondzorg over emotionele ondersteuning bieden tot het patiëntendossier bijhouden en onderzoek en afspraken regelen. 

Elke verpleegkundige draagt een zoemer. Bij beloproepen kan de verantwoordelijke verpleegkundige zo onmiddellijk reageren.Samen met de artsen doet de verpleegkundige de zaalronde voor de toegewezen patiënten.

Als student werk je onder mentorschap samen met een verpleegkundige die een bepaalde zone op de afdeling toegewezen kreeg. Je zal zo veel mogelijk samenwerken met jouw mentor en zijn of haar uurregeling mee volgen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 3-5-2017 14:44.