Slideshow: in de kijker


Met deze tips beginnen studenten verpleegkunde en vroedkunde vlot aan hun stage.

Lees meer

​Patiëntenprivacy

Om de privacy van de patiënten te beschermen vragen we de studenten om volgende afspraken strikt na te leven:

  • Het is niet toegestaan om documenten uit het elektronisch patiëntendossier en medisch dossier te printen (uitslagen, medicatie, verloopverslagen, …).
  • Het is niet toegestaan om patiënteninformatie telefonisch door te geven.
  • Namen van of informatie over patiënten die naar het ziekenhuis komen of er verblijven mogen nooit worden vrijgegeven. Evenmin informatie over de afdeling of dienst waar of de aandoening waarvoor zij verzorgd worden.
  • Niemand heeft inzagerecht in een patiëntendossier, tenzij met toestemming van de behandelende arts. Inzagerecht in een patiëntendossier, voor patiënten en familie, kan enkel met toestemming van de behandelende arts. 
  • De toegang tot medische secretariaten en archiefruimten is verboden voor wie niet betrokken is bij de zorg voor of hulpverlening aan patiënten van de afdeling of dienst.
  • Op openbare plaatsen en in de omgeving van derden zoals in liften en bij het gebruik van het openbaar vervoer worden geen gesprekken gevoerd waarin namen of gegevens worden vermeld die de identiteit van een patiënt kunnen prijsgeven. Zelfs indien er geen namen worden genoemd moet de nodige discretie in acht genomen worden.
  • Het is erg belangrijk om respectvol, correct en positief om te gaan met patiënten en familie.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 31-8-2015 10:08.