Slideshow: in de kijker


Met deze tips beginnen studenten verpleegkunde en vroedkunde vlot aan hun stage.

Lees meer

​Communicatie

Overdracht

De overdracht tussen de verschillende shifts moet de continuïteit van de zorgverlening waarborgen.

In het UZ Gent wordt met verschillende types overdracht gewerkt:

 • Klassieke overdracht (= gezamenlijk): alle verpleegkundigen volgen in het staflokaal de overdracht van alle patiënten
 • Individuele overdracht tussen gever en ontvanger (bv. aan de pc tussen late dienst en nachtdienst)
 • Overdracht aan bed met betrokkenheid van de patiënt (bv. tussen vroegdienst en laatdienst)

Sinds enkele jaren wordt op de verpleegafdelingen almaar vaker met het model 'overdracht aan bed' gewerkt. Het is een overdracht tussen vroegdienst en laatdienst aan het bed van de patiënt. Daarbij worden enkel de patiënten waarvoor je rechtstreeks verantwoordelijk bent besproken.

Dat model biedt heel wat voordelen:  

Voor verpleegkundigen

 • Meer tijd om binnen de eigen zone de overdracht te doen, zo tijd te besparen en tegelijk een gedetailleerder beeld van de toestand van de patiënt te geven (wonde, infusen, drains, houding, …)
 • Onmiddellijk contact met de patiënt bij de start van de shift, een beter zicht op wat moet gebeuren, en een laatste controle van eigen werk aan het eind van elke shift
 • Betere concentratie bij overdracht aan bed dan bij overdracht in groep

Voor patiënt en familie

 • Grotere betrokkenheid: mogelijkheid om vragen te stellen of verduidelijking te vragen
 • Grotere inspraak: kans om bijkomende info te geven en aan te geven wat hen bezighoudt
 • Veiliger gevoel: patiënten en familie weten wie ze moeten aanspreken
 • Beter geïnformeerd

Rapportering

Studenten nemen actief deel aan de rapportering.

Rapporteren doe je altijd:

 • op de juiste plaats en in het juiste document
 • kort en bondig
 • bij het optreden van afwijkingen of uitzonderlijkheden in de toestand van de patiënt
 • met vermelding van je naam of - in het EPD - na inloggen met je eigen code en paswoord.

Multidisciplinair overleg

Dagelijks wordt overlegd met andere disciplines, bijvoorbeeld tijdens de zaalronde met de artsen, met de kinesist of ergotherapeut, …

Op heel wat afdelingen wordt daarnaast een formeel multidisciplinair overleg ingepland (bv. wekelijks). Daarop zijn alle betrokken zorgverleners aanwezig, van de arts, verpleegkundige en sociaal verpleegkundige over de psycholoog en diëtist tot de kinesist, ergotherapeut, en meer.

Op het overleg worden concrete zorgnoden besproken en vindt kennisoverdracht plaats om de zorg te optimaliseren en het ontslag van de  patiënt tijdig voor te bereiden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 3-5-2017 14:45.