Lerende Euregio Scheldemond

Aan beide zijden van de grens heerst krapte op de arbeidsmarkt voor de zorgberoepen en de beroepen met een technisch profiel. Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld en in de zorgsector is de natuurlijke afvloei heel wat groter dan de instroom van jonge collega's. Dat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in deze segmenten van het onderwijs onvoldoende.

Het project Lerende Euregio Scheldemond wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector wegwerken. Concreet wil het knelpuntopleidingen aantrekkelijker maken door promotie en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die ze bieden op de arbeidsmarkt. De opleidingen worden ook kwalitatief versterkt door de introductie van werkplekleren. Zo zal er in verschillende proeftuinen geëxperimenteerd worden met hybride leervormen.

Grensoverschrijdend

Specifiek voor de zorg wordt zowel voor Nederlandse als voor Vlaamse studenten in zorgberoepen de kans gecreëerd en de keuze gestimuleerd om stageplaatsen aan de aan de andere kant van de grens te exploreren.

Samen met de hogescholen proberen we de scholieren in Zeeland duidelijk te maken dat studeren voor een zorgberoep 'niet ver weg' hoeft te zijn. Studeren aan de Belgische kant van de grens is immers dikwijls dichter bij huis dan te kiezen voor een Nederlandse hogeschool of universiteit.

Zo zullen de competenties van de afgestudeerden van morgen beter kunnen aansluiten op de behoeften van de sector in de regio. Tevens wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderd door middel van netwerkvorming, informatieverstrekking, en competentie-vertaaloefeningen.

Met die acties zet een breed consortium van 15 partners zich gedurende drie jaar in voor een sterkere benutting van het arbeidspotentieel en een beter functioneren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.

Samenwerking met Zorgsaam Terneuzen

Het UZ Gent en Zorgsaam Terneuzen werken al 15 jaar samen over de landsgrenzen heen. Die samenwerking willen we verdiepen door:

  • in te zetten op de verdere uitbouw van geaccrediteerde stageplaatsen voor de gespecialiseerde beroepsopleidingen van Nederlandse verpleegkundigen
  • gezamenlijke zorgprotocollen uit te werken
  • elkaar te betrekken in initiatieven voor continue vorming
  • de toegang te faciliteren tot de academische omgeving
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12-2-2020 13:28.