​Veiligheid en noodprocedures

Lees alles over veiligheid en noodprocedures (arbeidsongeval/prikongeval/…) in de veiligheidsbrochure voor studenten.  

Bij brand: bel noodnummer 88

Het noodnummer 88 kan ook gebruikt worden voor ontploffingen, storing in de nutsvoorziening, kortsluiting, wateroverlast, bomalarm, extreem geweld, …

Om hartstilstand te melden: bel noodnummer 81

Door 81 te bellen verwittig je de interne mobiele urgentiegroep (MUG).

Het noodnummer 81 wordt op de pediatrie ook gebruikt om het MET-team op te roepen. Dit team biedt hulp bij ernstige problemen op de pediatrie.

Raadpleeg ook de brochure over brandveiligheid.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19-1-2017 12:31.