Patiëntenadviesraad voor wetenschappelijk onderzoek

Het UZ Gent is het eerste Belgische ziekenhuis met een eigen patiëntenadviesraad voor wetenschappelijk onderzoek. Die bestaat uit ervaringsdeskundigen en gemotiveerde vrijwilligers die vanuit hun perspectief advies geven en bijdragen tot de ontwikkeling en verbetering van klinisch onderzoek.

Waarom een patiëntenadviesraad?

Klinische studies kunnen soms overweldigend lijken. De deelnemers krijgen een pak informatie, consultaties en onderzoeken te verwerken. De leden van de patiëntenadviesraad helpen wetenschappers om hun klinisch wetenschappelijk onderzoek toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor patiënten.

Wat doen we?

  • De raad is een aanspreekpunt voor deelnemers aan klinische studies.
  • De leden overleggen over lopende en toekomstige wetenschappelijke projecten.
  • Ze wisselen ervaringen en ideeën uit.
  • En ze krijgen inspraak in lopend onderzoek.
  • De patiëntenadviesraad komt om de twee maanden samen.

Interesse of vragen?

Zin om lid te worden van de patiëntenadviesraad? Of wil u graag meer informatie? Neem dan contact op:


De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-6-2021 17:09.