Architecture of a Qualitative, Sustainable and Inclusive Health system

Architecture of a Qualitative, Sustainable and Inclusive Health system (AQSIH) is een wetenschappelijk zorgstrategisch project van UZ Gent dat via beleidsmodellerend onderzoek wil bijdragen aan de maatschappelijke uitdaging op het vlak van gezondheid(szorg): aanzetten tot actie!

Hoe gaat AQSIH te werk?

Het huidige organisatie- en financieringsmodel wordt in kaart gebracht op een datagedreven wijze. Het ontsluiten en samenbrengen van de veelheid aan data binnen de sociale zekerheid (het brede gezondheidssysteem) laat toe om ondubbelzinnig te objectiveren en bepaalde dynamieken bloot te leggen. Op basis hiervan kunnen onderbouwde antwoorden gegeven worden op de volgende vragen:

  • Werkt het huidig model de gezondheidsdoelstellingen in de hand?
  • Doet het dat op een efficiënte wijze? Kwaliteitsvol, duurzaam, ethisch?
  • Hoe kan het organisatie- en financieringsmodel van de zorg aangepast worden?
  • Wat zijn de gevolgen van aanpassingen aan het huidig model?

Lopende werkpakketten

  • Kwaliteitsindicatoren
  • Publieke inkomsten en uitgaven
  • Prestatiegeneeskunde (focus medische beeldvorming)
  • Arbeidsongeschiktheid

Meer info en samenwerking

Op 24 februari publiceerde De Tijd een opiniestuk van John Crombez en Rob De Staelen: 'Aan overlegstructuren geen gebrek in de gezondheidszorg, maar toch'.

Zin om samen te werken? Of wil u graag meer informatie? Neem dan contact op:

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 8-3-2021 10:07.