UZ Gent erkend als supraregionaal traumacentrum voor de opvang van zwaargewonden

13-12-2018

De Nederlandse vereniging voor traumachirurgie erkent het UZ Gent als level 1-traumacentrum. De erkenning bewijst dat een multidisciplinair traumateam dag en nacht klaar staat om ernstig gekwetste kinderen en volwassenen op te vangen met de beste traumazorg. Dit redt niet alleen levens, maar leidt ook tot zo weinig mogelijk beperkingen bij de slachtoffers op lange termijn.   

Level 1-traumacentrum voor de beste traumazorg

De erkenning als supraregionaal of level 1-traumacentrum bevestigt dat het ziekenhuis hieraan voldoet :

  • Dag en nacht staat er een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en ambulanciers klaar voor de opvang van ernstig gekwetste kinderen en volwassenen
  • De verschillende hulpverleners van bij het ongeval tot aan de revalidatie stemmen met elkaar af
  • Het ziekenhuis organiseert traumaopleidingen en trainingssessies voor eigen en externe hulpverleners volgens internationale richtlijnen
  • De kwaliteit van de zorg wordt systematisch opgevolgd door per patiënt te bekijken wat eventueel nog beter kan in het zorgproces. Alle patiënten worden ook geregistreerd in een internationaal register met referentiekader om hun behandelingen en resultaten te kunnen vergelijken.  

Urgentiearts en diensthoofd Peter De Paepe licht het belang van deze erkenning toe: 'We streven naar de beste zorg voor slachtoffers van zware ongevallen en zijn verheugd met de erkenning. Buitenlandse ervaring leert ons dat slachtoffers die in traumacentra verzorgd worden, een hogere overlevingskans hebben en op lange termijn minder risico hebben op beperkingen. Het internationale karakter van de erkenning laat ook toe om te vergelijken en van elkaar te leren.'

Belangrijkste doodsoorzaak onder 40 jaar

Een trauma of een ernstig ongeval blijft één van de voornaamste doodsoorzaken in België. Voor mensen jonger dan 40 jaar, is het zelfs de belangrijkste doodsoorzaak.

Traumanetwerk

Het behalen van deze erkenning is een extra stimulans om als universitair ziekenhuis de traumazorg verder uit te bouwen in een traumanetwerk. 'We willen hiervoor nauwer samenwerken met elk ziekenhuis binnen onze zorgregio en met de MUG- en ambulancediensten,' legt prof. De Paepe uit. 'We zullen daarbij afspraken maken over hoe en waar we best zwaargewonden opvangen om hen in een samenwerkingsverband de beste zorg te bieden.'  

Nederlandse vereniging voor traumachirurgie

De externe audit die leidde tot deze accreditatie, gebeurde door de Nederlandse vereniging voor traumachirurgie. Dit is een internationale accreditatie-instantie die werkt met strenge internationale eisen voor het verzekeren van kwaliteitsvolle traumaopvang. Het UZ Gent is het tweede ziekenhuis in België dat de Nederlandse erkenning ontvangt, na het UZ Leuven.