Software pakt medicatieproblemen bij oudere patiënten aan

7-9-2016

​​Bij maar liefst een vijfde van de 70-plussers is een opname in het ziekenhuis het gevolg van medicatiegebruik. Vaak nemen oudere patiënten immers verschillende geneesmiddelen die elkaar kunnen versterken, tegenwerken, of bijwerkingen veroorzaken. Onderzoekers van universitaire instellingen over heel Europa, waaronder het UZ Gent, werken samen aan een oplossing.

​Software adviseert de arts

Een team van academici in de geriatrie, de klinische farmacologie en de medische informatica uit zeven Europese landen heeft een nieuwe software ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat oudere patiënten minder nadelen ondervinden  bij de inname van geneesmiddelen. SENATOR, een afkorting voor 'Software engine for the assessment & optimization of drug and non-drug therapy in older persons', is een programma dat de medicatielijst van een patiënt screent en die toetst aan de med​ische voorgeschiedenis, labowaarden, cognitief niveau en zelfredzaamheid. SENATOR toont vervolgens welke medicatie risico's inhoudt, wat de geneesmiddelen zijn die net bijkomend soelaas kunnen bieden en of er behandelingen bestaan die de medicijnen kunnen vervangen. De voorschrijvende arts krijgt van de software dus een geïntegreerd advies over het medicatiegebruik van een geriatrische patiënt.

Klinische studie

SENATOR zal nu voor het eerst gebruikt worden om de komende twee jaar het medicatiegebruik van 1800 opgenomen 65-plussers telkens twaalf weken lang op te volgen in zes gerenommeerde ziekenhuizen in Europa. Tijdens deze grote gerandomiseerde klinische studie, die wordt gefinancierd door de Europese Commissie, zullen wetenschappers in kaart brengen welke impact de software heeft op het aantal bijwerkingen, op eventuele heropnames in het ziekenhuis en op de levenskwaliteit en de overleving. Het internationale consortium strijkt van zeven tot negen september neer in Gent om ervaringen uit te wisselen en het verdere verloop van de studie te bespreken. Het UZ Gent is het enige deelnemende ziekenhuis in België en zal ongeveer driehonderd patiënten opvolgen.

"De medicijnen die ouderen innemen, kunnen tot nieuwe gezondheidsproblemen leiden of voor gewenning zorgen", zegt prof. dr. Mirko Petrovic, geriater aan het UZ Gent en SENATOR-onderzoeker. "Patiënten moeten dan vaker worden opgenomen in het ziekenhuis, wat door de vergrijzing bovendien een belangrijke maatschappelijke kost met zich meebrengt. De SENATOR-software kan het voorschrijfgedrag van artsen verbeteren, hopelijk met een positieve impact op het welzijn van oudere patiënten."

​Medicatie bij oudere patiënten

Oudere patiënten kampen veelal met meerdere chronische aandoeningen tegelijk. Dat is het geval bij bijna 80 procent van de 85-plussers en bij meer dan 60 procent van de leeftijdsgroep 65 tot 74 jaar. Als 70-plussers moeten worden opgenomen in het ziekenhuis, is dat in een vijfde van de gevallen te wijten aan geneesmiddelengebruik. Tien tot twintig procent van hen krijgt ook in het ziekenhuis gezondheidsproblemen door medicatie. Dat komt niet alleen omdat het om precaire patiënten gaat, maar ook omdat de medicijnen die zij nodig hebben elkaar kunnen beïnvloeden en bijwerkingen veroorzaken. De medische maar ook economische gevolgen daarvan zijn in een steeds grijzer wordende samenleving bijzonder relevant.​​