Gentherapie voor erfelijke blindheid werkt

18-7-2017

In een artikel in het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet werden de hoopgevende resultaten gepubliceerd van gentherapie voor een vorm van erfelijke blindheid. Die wordt veroorzaakt doordat de twee kopieën van één bepaald gen in de netvliescellen defect zijn, waardoor het netvlies niet werkt. Deze vorm van erfelijke blindheid werd bij 29 patiënten in een fase 3-studie behandeld met een oogoperatie. Ze kregen een gemanipuleerd verkoudheidsvirus onder het netvlies ingespoten om zo een goede kopie van het defecte gen in de cel te kunnen brengen. De behandeling bleek succesvol en veilig: het functioneel zicht van de patiënten was significant verbeterd. De studie bouwt voort op vroeger onderzoek dat al goede resultaten gaf.

Prof. dr. Bart Leroy, diensthoofd Oogheelkunde van het UZ Gent, maakte deel uit van het internationale team van onderzoekers. In het kader van de studie behandelde hij vier patiënten in de Verenigde Staten. "Met de positieve resultaten van de studie hopen we nu de laatste stap te zetten om de vooralsnog experimentele behandeling beschikbaar te maken voor elke patiënt met deze vorm van erfelijke blindheid."

Referentie:

Efficacy and safety of voretigene neparvovec (AAV2-hRPE65v2) in patients with RPE65-mediated inherited retinal dystrophy: a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet, 13 July 2017

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31868-8/fulltext