U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie krijgt goed rapport

26-10-2017

Tussen december 2016 en april 2017 bezocht de Vlaamse Zorginspectie 36 kinderpsychiatrische diensten. De inspectie controleerde op welke manier ziekenhuizen omgaan met vrijheidsbeperking. Ook de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van het UZ Gent werd geïnspecteerd. Ze kreeg een goed rapport (pdf).

Gezinnen betrekken

De afdeling betrekt gezinnen actief bij de opname en behandeling van kinderen.

  • Een kind kan dagelijks contact opnemen met het thuisfront.
  • De therapeut gaat wekelijks of tweewekelijks in gesprek met de ouders.
  • Het behandelplan wordt met de ouders besproken.
  • Verder zijn er gezinsobservaties mogelijk, kunnen ouders de leefgroepen meevolgen, wordt er oudertraining aangeboden, enzovoort.

Focus op preventie

De focus in de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie ligt op preventie. Alle medewerkers volgen een meerdaagse opleiding Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. Die opleiding, de multidisciplinaire samenwerking en een goede communicatie helpt het team om escalaties te voorkomen.

Het team maakt ook steeds vaker met het kind of de jongere een signaliseringsplan op. Dat plan brengt met foto’s of pictogrammen de signalen in kaart die erop wijzen dat de spanning oploopt. Het bevat ook concrete tips om de spanning te doen afnemen.

Zorg op maat

De afdeling biedt zorg op maat en ondersteunt de autonomie van kinderen. Het aantal afdelingsregels is beperkt en er wordt geregeld overlegd met kinderen en hun omgeving. Zo kunnen ze zelf keuzes maken en een inbreng doen over hun doelstellingen en behandeling.

De afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie streeft ernaar om de kwaliteit van de zorg te blijven verbeteren. Om te leren uit de ervaringen van kinderen en ouders, start ze in 2018 met exitgesprekken wanneer een kind het ziekenhuis verlaat.