U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

UZ Gent en ZorgSaam Terneuzen garanderen toegankelijke zorg door bestuurlijk samen te werken

4-11-2020

Al meer dan 15 jaar werken het UZ Gent en ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen nauw samen, ook tijdens de COVID-19-crisis. Nu verankeren beide ziekenhuizen de samenwerking institutioneel door onder andere een vertegenwoordiging in elkaars bestuur. Inwoners van Zeeuws-Vlaanderen hebben zo steeds toegang tot kwalitatieve zorg: dicht bij huis voor de tweedelijnszorg en in Gent voor hooggespecialiseerde zorg. Voor studenten komen er meer stageplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen.

Tweede- en derdelijnszorg sterker verweven

Dankzij de bestuurlijke samenwerking wordt de tweede- en derdelijnszorg beter op elkaar afgestemd via onder meer regelmatig overleg tussen de artsen en de uitwisseling van patiëntengegevens. ZorgSaam staat in Zeeuws-Vlaanderen nog steeds garant voor kwalitatieve basiszorg en wijst patiënten voor hooggespecialiseerde zorg door naar het UZ Gent.

De samenwerking bestaat ondertussen meer dan 15 jaar en bewees dit voorjaar zijn nut tijdens de eerste COVID-19-golf. UZ Gent nam patiënten die intensieve zorg nodig hadden over van ZorgSaam en leverde verschillende beademingstoestellen.

Stageplaatsen en wetenschappelijk onderzoek

De Belgisch-Nederlandse samenwerking kan ook leiden tot meer stagekansen voor verpleegkundigen en andere zorgberoepen, huisartsen in opleiding en artsen-specialisten in opleiding. Vlamingen kunnen daarvoor terecht in ZorgSaam en omgekeerd. 

De artsen en andere medewerkers van ZorgSaam zullen vaker meewerken in het UZ Gent om gemeenschappelijke zorgtrajecten af te stemmen en permanente vorming te krijgen. Ze zullen ook vaker deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek van het UZ Gent.

Vlaamse emigratie

Steeds meer Vlamingen verhuizen naar Zeeland. De overheid verwacht dat tegen 2050 ongeveer 50 procent van de bevolking in Zeeuw-Vlaanderen Vlaams zal zijn. Voor deze Vlamingen zal het een geruststelling zijn dat het regionale ziekenhuis samenwerkt met het UZ Gent. Zo kunnen ze voor hun tweedelijnszorg in Nederland blijven en zijn ze indien nodig zeker van derdelijns- en hooggespecialiseerde zorg in de buurt.

Dubbele vergrijzing in Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen kent een dubbele vergrijzing. De bevolking veroudert en de jongeren trekken vaak weg uit de regio. ZorgSaam moet daardoor vaker laagcomplexe chronische zorg bieden aan oudere patiënten. Tegelijk vergrijzen de zorgverleners en stromen er weinig nieuwe in. 

Dankzij de samenwerking met het UZ Gent kan ZorgSaam focussen op tweedelijnszorg en krijgen ze stagiairs om het tekort aan zorgverleners op te vangen. De uitbreiding van het partnerschap tussen deze twee ziekenhuizen ondersteunt de brede samenwerking in Zeeland en die tussen de Zeeuwse ziekenhuizen.