U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

Spring verstandig om met antibiotica

17-11-2018

Verkeerd en ondoordacht gebruik van antibiotica maakt bacteriën resistent. Ernstige ziektes kunnen dan niet meer goed behandeld worden. Antibiotica helpen ook niet bij alle ziektes. Gebruik ze dus alleen als het moet én volg de behandeling nauwgezet.

Wanneer gebruiken?

Antibiotica hebben géén nut bij griep, verkoudheid, acute bronchitis en de meeste vormen van keel- en oorontsteking. Deze infecties worden veroorzaakt door virussen. Antibiotica zijn enkel effectief tegen bacteriën. Bij ernstige infecties zoals een longontsteking of bacteriële hersenvliesontsteking kunnen ze levens redden.

Ook bacteriële infecties genezen vaak spontaan na enkele dagen. Ons lichaam heeft in dat geval specifieke antilichamen aangemaakt die de indringers uitschakelen. Met ons eigen afweersysteem, dus. Dat blijft nog altijd de beste oplossing. Neem daarom enkel antibiotica als uw arts dat nodig vindt.

Vuistregels

Als uw arts antibiotica voorschrijft, is het belangrijk om de voorgeschreven behandeling nauwgezet te volgen. Alleen zo bent u er zeker van dat alle bacteriën vernietigd worden en vermijdt u de selectie van resistente bacteriën.

Enkele vuistregels:

  • Respecteer de dosissen en tijdstippen. Sla nooit een inname over en gebruik de voorgeschreven hoeveelheden.
  • Stop niet vroeger dan voorgeschreven. Maak de antibioticakuur volledig af. Ook als u zich na een paar dagen al beter voelt. Dat is nodig omdat de bacteriën slechts geleidelijk worden vernietigd.
  • Hou nooit restjes antibiotica bij voor een volgende keer. Breng ze naar de apotheker.

Antibioticabeleid in het UZ Gent

Rationeel gebruik van antibiotica is een prioriteit voor het UZ Gent. De Antibioticabeleidsgroep coördineert het beleid en een Multidisciplinair Infectieteam dat bestaat uit een infectioloog, een medisch microbioloog en een klinisch apotheker bespreekt dagelijks het antibioticagebruik van opgenomen patiënten

Zijn de antibiotica nodig? Wat is de beste toedieningsweg? Hoelang moet de behandeling duren? Moeten we eventueel voor een andere soort kiezen? Het team overlegt met de behandelende artsen om voor elke patiënt tot de meest rationele oplossing te komen.

Meer lezen