U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

Moeten jonge sporters verplicht gescreend worden?

20-5-2015

​De afdeling Kindercardiologie en het Centrum voor Sportgeneeskunde van het UZ Gent krijgen heel wat vragen van ouders over screening van sportende jongeren. Een verplichte algemene screening van jonge sporters is niet aangewezen, vinden de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het UZ Gent volgt dat advies. Het is echter vaak wel raadzaam om jonge sporters preventief te onderzoeken.

Geen garanties

Prof. Daniël De Wolf, afdelingshoofd Kindercardiologie: 'Volgens internationaal onderzoek bedraagt de kans op een plotse hartdood op een sportveld amper 3 op 100.000 over het hele middelbare schoolverloop. Al blijft de vraag hoe we die kans omlaag krijgen zonder jongeren onnodig minder te laten sporten.
Ik pleit niet voor een verplichte hartscreening van sportende jongeren. Het biedt geen harde garanties en de kans op vals positieve resultaten lijkt te hoog. Wel stel ik voor om alle sportende kinderen een grondig onderzoek te laten ondergaan door een huis- of sportarts aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. Hiermee zullen zeker al enkele risicogevallen ontdekt worden. '

Preventief medisch onderzoek

Een preventief medisch onderzoek kan aangevraagd worden bij het Centrum voor Sportgeneeskunde. Vooraf vult u dan een vragenlijst in. Die brengt u mee naar de afspraak voor sportscreening. Uw kind ondergaat dan een grondig medisch onderzoek dat veel breder gaat dan een hartscreening. Bij kinderen boven de 14 jaar wordt ook een elektrocardiogram (ECG) afgenomen.  

Bij klachten

Wie klachten ondervindt bij het sporten, raadpleegt het best een arts. Ook ouders die zich zorgen maken omdat hun kind bijvoorbeeld last heeft van hartkloppingen of bewustzijnsverlies tijdens het sporten, doen er goed aan om het advies in te winnen van een kindercardioloog. Die kan een hartafwijking bevestigen of uitsluiten.