U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

Prof. dr. Renaat Peleman beëindigt mandaat als hoofdarts van het UZ Gent

26-2-2019

Prof. dr. Renaat Peleman heeft na 14 jaar zijn mandaat als hoofdarts van het UZ Gent neergelegd. Hij blijft de functie nog uitoefenen tot eind februari 2019. Het Bestuurscomité van het UZ Gent dankt prof. dr. Renaat Peleman voor zijn jarenlange inzet.

Verwezenlijkingen als hoofdarts

Prof. dr. Renaat Peleman is sinds 1992 verbonden aan het UZ Gent. Hij startte als arts-specialist inwendige ziekten met een specialisatie in longziekten. Nadien specialiseerde hij zich verder in infectieziekten. In juni 2004 werd hij aangesteld als hoofdarts. In die functie coördineerde hij ziekenhuisbrede projecten zoals het Pegasos-project in 2006 - een nieuwe decentrale structuur die het ziekenhuis beter bestuurbaar maakte - en de NIAZ-Qmentum accreditatie voor kwaliteitsvolle zorg.

Nieuwe uitdagingen

Na 14 jaar acht prof. Peleman de tijd rijp om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zo zal hij zijn academische loopbaan weer oppikken.

Hij wil ook het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent (KCGG), dat hij zelf heeft opgestart, verder ontwikkelen. Het kenniscentrum van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, de faculteit Farmaceutische Wetenschappen en het UZ Gent stelt, zowel voor UGent- en UZ Gent-medewerkers als voor externe gebruikers, wetenschappelijke informatie beschikbaar en biedt ondersteuning op het vlak van gebruik en verwerking. Het KCGG zet ook in op Health Technology Assessment, Health Services Research en Good Clinical Practice. Het wil ook mee evolueren in de veranderende digitale informatiemaatschappij.

Prof. Peleman licht zijn engagement toe: ‘Met het KCGG wil ik bijdragen aan de universiteit van de 21ste eeuw. Met de komst van de artificiële intelligentie in de medische sector is het tijd om nieuwe accenten te leggen over de verschillende opleidingen en departementen heen. We willen samen met artsen, juristen, ethici en ICT’ers bijdragen aan hoogstaand onderzoek over gezondheidsprivacy, -recht en bio-ethiek.’

Woorden van dank

Gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent, prof. dr. Eric Mortier, bedankt prof. Peleman voor zijn jarenlange inzet: ‘14 jaar lang heeft prof. Peleman zich als hoofdarts ingezet voor dit ziekenhuis. Zijn vakkennis, gedrevenheid en loyaliteit hebben het UZ Gent laten evolueren naar een organisatie die vooruit kijkt. Met zijn nieuwe professionele uitdaging bij het KCGG gaat zijn talent niet verloren. We blijven samen aan de toekomst bouwen.’

Aanstelling nieuwe hoofdarts

Vanaf 1 maart 2019 neemt decaan prof. dr. Piet Hoebeke de functie van waarnemend hoofdarts op. Tegelijk wordt de procedure opgestart voor de aanstelling van een nieuwe hoofdarts.