U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

Vijftien ziekenhuizen onderzoeken doeltreffendheid van oncologische revalidatie na borstkanker

29-3-2013

Het UZ Gent coördineert vanaf september 2013 de derde fase van een studie in diverse Belgische ziekenhuizen naar de effectiviteit van een multidisciplinair revalidatieprogramma voor vrouwen na borstkanker. De studie loopt in opdracht van het RIZIV en moet uiteindelijk leiden tot het statuut van 'conventie voor oncologische revalidatie'. Alleen met dat statuut kan de revalidatie aan de patiënten terugbetaald worden.

Vijftien deelnemende ziekenhuizen

De multicentrische studie ging op 1 september 2012 van start onder de leiding van prof. Jan Bourgois. Zes ziekenhuizen bieden het revalidatietraject aan: AZ Damiaan in Oostende, AZ Nikolaas in het Waasland, Jessa Ziekenhuis in Hasselt, het UZ Leuven, het CHU in Luik en het UZ Gent. In september komen er nog eens negen ziekenhuizen bij die geselecteerd worden door het Verzekeringscomité van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV.

Intensief programma

Vrouwen die behandeld werden voor een borsttumor volgen er een intensief 12-wekenprogramma met fysieke training en informatiesessies. Levenskwaliteit, vermoeidheid, fysieke fitheid, emotioneel welzijn en medische consumptie worden voor en na het programma bij de deelneemsters gecontroleerd, alsook 3 maand na het beëindigen ervan bij een groep die het programma volgt en bij een groep die het programma niet volgt.

De studie wordt afgerond tegen februari 2016: het UZ Gent legt dan een eindrapport voor aan het RIZIV. In de loop van 2014 zullen de eerste tussentijdse resultaten bekend zijn.