U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

COVID-19-vaccin voor jongeren met chronische aandoening

24-6-2021

Ben je 12 jaar of ouder en lijd je aan een chronische ziekte? Dan kom je vervroegd in aanmerking voor vaccinatie tegen het COVID-19-virus.

De inenting van volwassen patiënten met een verhoogd risico op een ernstig verloop van een COVID-19-infectie zit er bijna op. Momenteel krijgen ook jongeren vanaf 16 jaar die tot een risicogroep behoren voorrang bij vaccinatie. Net als bij de andere doelgroepen wordt van oud naar jong gewerkt.

Ben jij een risicopersoon?

Je komt in aanmerking voor vervroegde vaccinatie als je aan één van deze aandoeningen lijdt:

  • chronische nierziekten 
  • chronische leverziekten
  • hematologische kankers (zoals leukemie)
  • syndroom van Down
  • actieve hiv/aids
  • verstoord immuunsysteem (immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva)
  • zeldzame ziektes die het hart, de longen of het zenuwstelsel aantasten

Ook als je een transplantatie kreeg of op de wachtlijst voor transplantatie staat, krijg je voorrang.

Let wel op, in tegenstelling tot eerdere berichten worden patiënten met diabetes niet opgenomen in de voorrangsgroep. Heb je diabetes en ben je minstens 16 jaar? Dan valt je uitnodiging pas later dit jaar in de bus.

Check de lijst

Ben je 16 of 17 jaar en lijd je aan één van bovenstaande chronische of zeldzame aandoeningen? Dan registreert je behandelend arts jou automatisch als risicopatiënt.

Ben je tussen 12 en 15 jaar, dan kan je behandelende arts je alleen registreren voor vaccinatie na overleg met jou en je ouders. Het resultaat van het overleg en de toestemming van jou en je ouders worden opgenomen in het dossier.

Word je niet gevolgd door een arts-specialist? Dan kan je huisarts contact opnemen met het secretariaat van de dienst Kindergeneeskunde van het UZ Gent met de vraag je op te lijsten.

Je kan nakijken of je naam op de lijst staat.

  • Surf naar www.myhealthviewer.be
  • Steek je elektronische ID-kaart in de kaartlezer
  • Log in met je pincode van je pas

Je pin vergeten? Neem contact op met de dienst Burgerzaken van je gemeente.

Geen kaartlezer of e-ID? Ook je apotheker kan je situatie met jou bekijken, je informeren over de selectie van risicopatiënten en je raad geven.

Sta je niet op de lijst? Goed nieuws, dat betekent dat je weinig kans loopt op ernstige complicaties bij een besmetting met COVID-19. Denk je toch een verhoogd risico te lopen? Bespreek dit met je behandelend arts, die kan je nog toevoegen aan de lijst met risicopatiënten.

Op naar de prik

Zodra je uitnodiging in de bus valt, kun je een afspraak maken in het vaccinatiecentrum in je buurt. Lukt het om fysieke of medische redenen niet om langs te gaan? Na advies van je huisarts kun je ook thuis worden ingeënt. Ben je dialysepatiënt? Dan gebeurt je vaccinatie in het dialysecentrum.

Je wordt ingeënt met het Pfizervaccin. Dat is het enige vaccin dat al grondig werd uitgetest bij jongeren. Je krijgt 2 prikken op 2 verschillende tijdstippen. Je kunt beide afspraken tegelijk maken als je wordt uitgenodigd voor jouw vaccinatie.

Meer weten?