U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

Alle baby’s met blijvend gehoorverlies krijgen screening van het evenwicht

30-1-2018

Vanaf juni 2018 krijgen in Vlaanderen alle baby’s met blijvend gehoorverlies een screening van het evenwicht wanneer ze zes maanden oud zijn. Om dat te realiseren, zullen het UZ Gent en de UGent de referentiecentra gespecialiseerd in gehoorproblemen vier jaar lang begeleiden.

120 baby’s per jaar

Elke pasgeboren baby in Vlaanderen krijgt een gehoortest bij Kind en Gezin. Levert die geen goed resultaat op, dan verwijst Kind en Gezin de baby naar een referentiecentrum zoals dat van het UZ Gent.

Neus-, keel- en oorarts prof. dr. Ingeborg Dhooge: ‘De referentiecentra gaan na of er inderdaad gehoorverlies is en wat de oorzaak is. Jaarlijks stellen we in Vlaanderen bij 120 baby’s blijvend gehoorverlies vast. Een belangrijk deel van hen heeft ook te kampen met een afwijking in het evenwichtsorgaan, maar vandaag bieden niet alle centra standaard een evenwichtsscreening aan.’

Belang van vroege screening

Nochtans heeft een verstoord evenwicht gevolgen voor de motorische ontwikkeling van baby’s. ‘Ze leren moeilijker rollen, zitten en lopen’, legt audiologe prof. dr. Leen Maes uit. ‘Ze vallen vaker en zullen ook later meer moeite hebben met evenwicht en beweging. Hun prestaties op school zullen eronder lijden.’

Door een vroege screening kan de revalidatie vroeg beginnen. En die kan de gevolgen voor de ontwikkeling zo klein mogelijk houden.

Begeleiding referentiecentra

Daarom start de dienst Neus-, keel en oorheelkunde van het UZ Gent samen met de vakgroep Spraak-, taal- en gehoorwetenschappen van de UGent met dit project.

‘We zullen vier jaar lang de centra begeleiden bij de toepassing van de screening’, licht prof. Dhooge toe. ‘Zo zullen alle ouders die te horen krijgen dat hun baby een blijvend gehoorprobleem heeft, een uitnodiging krijgen voor een evenwichtsscreening.’

Partners van het project

Vlaanderen is de eerst regio in de wereld die zo’n screening uitrolt. Alle Vlaamse referentiecentra van Kind en Gezin die gespecialiseerd zijn in gehoorproblemen nemen eraan deel.

Het project krijgt de steun van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie en ouderverenigingen van kinderen met een gehoorstoornis. Het FWO steunt het financieel.

Meer info vindt u op www.vis-flanders.be.