U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

UZ Gent zoekt mee naar nieuwe vormen van samenwerking tussen ziekenhuizen

16-12-2016

Minister van Volksgezondheid De Block stelde onlangs nog dat ziekenhuizen meer structureel moeten samenwerken en de taken moeten verdelen. Ze doen dat nu al, maar het kan beter. Dat besluit het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Onder leiding van Kristof Eeckloo, professor aan de UGent en hoofd van de Strategische beleidscel van het UZ Gent, bestudeerde het onderzoeksteam de bestaande samenwerkingsmodellen en formuleerde verbetervoorstellen.

Samenwerken

Vandaag komen de meeste samenwerkingen ad hoc tot stand. Ziekenhuizen bundelen bijvoorbeeld de krachten voor gespecialiseerde zorg, omdat ze daartoe verplicht zijn door de overheid. Of ze proberen kostenbesparend te werken, onder meer door ondersteunende diensten te delen. Ze sluiten dan een associatie, vormen een groepering of kiezen voor een fusie.

Nieuwe modellen

Om tot een nog betere taakverdeling en coördinatie te komen, stelt het KCE nu voor om drie nieuwe samenwerkingsvormen in de wetgeving op te nemen: het gecoördineerd netwerk, het geïntegreerd zorgsysteem en het autonoom samenwerkingsinitiatief. In elk van de drie modellen worden de samenwerkende ziekenhuizen aangestuurd door een overkoepelend bestuursorgaan. Lees de volledige aanbevelingen op de website van het KCE.

Netwerk van het UZ Gent

Het UZ Gent werkt al meer dan 25 jaar samen met andere zorginstellingen en heeft dat netwerk doorheen de jaren steeds versterkt. Als hooggespecialiseerd ziekenhuis wil het UZ Gent bijdragen aan het optimaliseren van het medische aanbod en het uitwisselen van expertise.