U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

UZ Gent meldt met grote droefheid het overlijden van prof. Francis Colardyn, voormalig afgevaardigd bestuurder

14-6-2016

Op 10 juni 2016 is prof. Francis Colardyn plotseling overleden. Hij was 71 jaar. Prof. Colardyn kende een rijk gevulde loopbaan aan het UZ Gent, onder meer als medisch Francis Colardyndiensthoofd Intensieve zorg, lid van de Medische raad en de Raad van bestuur, hoofdarts en van 2004 tot 2010 ook als afgevaardigd bestuurder. Hij stond, onder meer met de invoering van een nieuw organisatiemodel, mee aan de wieg van de modernisering van het ziekenhuis.

Hij was bovenal een zeer gewaardeerde en geliefde collega, arts en onderzoeker. Prof. dr. Eric Mortier, afgevaardigd bestuurder van het UZ Gent: "De medische wereld verliest een bijzondere collega en een leermeester voor velen. De directie van het UZ Gent wil haar diepe medeleven betuigen aan zijn familie en naasten en aan alle collega's die prof. Colardyn kenden en met hem samenwerkten."

​Solidariteitsfonds

Prof. Colardyn was een sociaal bewogen man. Het solidariteitsfonds van het UZ Gent, dat de meest kwetsbare patiënten zowel materiële als financiële hulp biedt, draagt zijn naam. Zijn familie roept dan ook op om geen bloemen of kransen te schenken. Wie wil, kan een gift doen aan het Solidariteitsfonds Francis Colardyn: IBAN BE42 0016 4482 4754, met vermelding 'CR/SOC/001, ter nagedachtenis van prof. COLARDYN'.

Rouwbetuiging

Wie wenst, kan online een bericht overbrengen aan de familie van em. prof. dr. Francis Colardyn.