U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

Te weinig patiënten krijgen tijdig beroertebehandeling

9-5-2017

UZ Gent vraagt meer aandacht voor acute beroertezorg

Op 9 mei, de Europese dag van de beroerte, vraagt het gespecialiseerde stroke-team van het UZ Gent meer aandacht voor acute beroertezorg. Zelfs in een land als België, met een goede toegang tot medische zorg, blijft het aantal patiënten dat tijdig een acute beroertebehandeling krijgt te klein. De symptomen van een beroerte worden vaak niet onmiddellijk herkend en niet alle patiënten worden naar een gespecialiseerde eenheid voor beroertezorg verwezen. Het UZ Gent schaart zich daarom achter de inspanningen van de Stroke Alliance for Europe (SAFE). Die non-profitorganisatie wil de bewustmaking rond beroerte vergroten en ijvert voor een betere toegang tot  beroertebehandelingen.

Vroege herkenning maakt groot verschil

Bij de behandeling van een beroerte staat of valt alles met de tijd. Voor een goede uitkomst is snelle herkenning en actie cruciaal. Een beroerte kan om het even wie overkomen, op elke leeftijd en ongeacht de gezondheidstoestand. Daarom zou iedereen de symptomen van een beroerte moeten herkennen (het FAST-principe). Een scheefstaande mond (F – face), verlamde arm (A – arm) en spraakproblemen (S – speech) zijn alarmsignalen. T staat voor time: onmiddellijk de medische hulpdiensten verwittigen is cruciaal.

Afbeelding met de verschillende fases in de FAST-test

Gespecialiseerde beroertezorg in UZ Gent

De uitkomst en het herstel zijn substantieel beter als patiënten in een gespecialiseerde eenheid voor beroertezorg (stroke unit) worden opgenomen. De dienst Neurologie van het UZ Gent heeft al vele jaren een Stroke unit waar patiënten in de acute fase na de beroerte worden opgevangen. Ze krijgen er een hyperacute behandeling. Dat kan gaan om een klonteroplossende infuusbehandeling (intraveneuze trombolyse) binnen de 4,5 uur na de eerste verschijnselen van een herseninfarct. Soms is een endovasculaire interventie nodig waarbij de klonter uit het bloedvat wordt verwijderd via een urgente angiografie van de hersenen.

Ook revalidatie is een kritische factor voor een goede uitkomst en maakt deel uit van het behandelpakket van het UZ Gent. Deze geïntegreerde aanpak maakt de Stroke unit van het UZ Gent tot het referentiecentrum in de regio.  

Beroertes

Beroerte is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. In België krijgen jaarlijks ongeveer 20.000 mensen een beroerte. De gevolgen kunnen catastrofaal zijn: overlijden, blijvende verlammingen, spraakstoornissen en vaak permanente hulpbehoevendheid. Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal beroertes en mensen die leven met de gevolgen van een beroerte alleen maar toenemen.

Interessante links

Voor meer informatie over beroertes en de Europese beroertedag: