U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

Taalbijstand nodig? Vraag een intercultureel bemiddelaar of tolk aan

23-10-2017

Anderstalige en slechthorende of dove patiënten kunnen in het UZ Gent de hulp inroepen van een intercultureel bemiddelaar of tolk. Zij vertalen de gesprekken met de zorgverleners, helpen problemen door culturele verschillen oplossen en leggen de gewoonten van het ziekenhuis uit. Omgekeerd helpen ze zorgverleners om de gewoonten en de leefwereld van de patiënten beter te begrijpen.

Het ziekenhuis heeft vijf intercultureel bemiddelaars in dienst. We werken ook samen met andere ziekenhuizen en gespecialiseerde tolkdiensten om patiënten te woord te staan in een taal die ze begrijpen.

Taalbijstand nodig? Contacteer ons op tel. 09 332 13 12. We bekijken dan hoe we u het best kunnen helpen. De intercultureel bemiddelaars en tolk Vlaamse gebarentaal kunt u ook rechtstreeks contacteren.   

Intercultureel bemiddelaars

Het UZ Gent heeft intercultureel bemiddelaars in dienst voor Turks, Russisch, Tsjetsjeens, Bulgaars en Arabisch (klassiek/Maghrebijns). Zij tolken ter plaatse, via internet en telefonisch. Voor andere courante talen, schakelen we intercultureel bemiddelaars in via het internet. Zorgverleners, patiënten en intercultureel bemiddelaars horen én zien elkaar dan via een internetverbinding en computerscherm.

Afspraak maken:

Tolk Vlaamse gebarentaal

Dove of slechthorende patiënten kunnen voor een gesprek met de arts een tolk Vlaamse gebarentaal reserveren. Zij kan ter plaatse of via internet tolken.

Afspraak maken:

Tolken voor minder courante talen

Voor andere, minder courante talen, werken we samen met een externe tolkdienst. De tolken vertalen enkel de mondelinge boodschappen en bemiddelen niet. Deze sociaal tolken kunnen ter plaatse tolken en telefoontolken.

Afspraak maken:

  • Centraal aanvraagnummer: tel. 09 332 13 12

A l'aide ! Je ne parle pas ou peu le néerlandais

Si vos connaissances en néerlandais sont limitées, vous pouvez faire appel à un traducteur/ interprète social ou à un médiateur interculturel. Votre médecin ou le personnel soignant peut adresser une demande au Service social des patients.

Help, I speak little or no Dutch

If you speak or understand little or no Dutch, you can make an appeal to a social interpreter/translator or intercultural intermediary. Your doctor or the other members of staff can direct a request to the Social Services for Patients.

Yardım, çok az Hollandaca konuşuyorum/hiç konuşamıyorum

Çok az Hollandaca konuşuyorsanız ya da hiç konuşamıyorsanız,  sosyal hizmet görevindeki bir mütercim/tercümana veya kültürlerarası danışmana müracat edebilirsiniz. Doktorunuz veya diğer personel Hasta Sosyal Hizmetlerine bir talepte bulunabilir.

Помогнете, аз почти не говоря или изобщо не знам холандски

Ако почти не говорите или изобщо не знаете холандски, може да се обърнете към обществен преводач или междукултурен посредник. Вашият лекар или другите членове от персонала могат да препратят Вашата молба към Социалните служби за пациенти.

Помогите, я плохо или совсем не говорю по-нидерландски!

Если вы плохо владеете нидерландским языком, то можете прибегнуть к помощи социального переводчика или межкультурного посредника. Ваш врач или обслуживающий персонал могут подать соответствующую заявку в службу социальной помощи пациентам.

أريد المساعدة، مهارتي في تحدث اللغة الهولندية ضعيفة أو لا أتحدث الهولندية مطلقاً

إذا كنت تتحدث أو تفهم القليل من اللغة الهولندية أو كنت لا تستطيع فهمها، ففي هذه الحالة يمكنك على الفور الاستعانة بمترجم فوري خبير بالمجتمع أو وسيط ثقافات. يمكنك لطبيبك أو أحد أفراد الفريق الطبي توجيه طلبك إلى مكتب الخدمات الاجتماعية للمرضى.