U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

Prof. dr. Anne De Paepe, diensthoofd Medische Genetica UZ Gent, verkozen tot rector van de UGent

16-5-2013

Op 15 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent prof. dr. Anne De Paepe, diensthoofd Medische Genetica van het UZ Gent, verkozen tot nieuwe rector. Prof. Freddy Mortier wordt vicerector.

Eerder koos het kiescollege (590 leden van de faculteitsraden) voor elk van de beide functies een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat. Voor de beide functies werden prof. Anne De Paepe en prof. Freddy Mortier voorgedragen aan de Raad van Bestuur, die op de avond van 15 mei stemde.

Het mandaat van vier jaar gaat in op 1 oktober 2013.

Prof. dr. Anne De Paepe

Gewoon hoogleraar Anne De Paepe (1955) behaalde het diploma van doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde aan de UGent in 1980 en werd erkend als specialist in Inwendige Ziekten in 1985. In 1987 behaalde ze een doctoraat in de Biomedische Wetenschappen. Ze is verbonden aan de vakgroep Pediatrie en Genetica van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Prof. dr. Anne De Paepe is diensthoofd van het Centrum voor Medische Genetica van het UZ Gent. Onder haar leiding groeide dat centrum uit tot een multidisciplinaire instelling met meer dan 150 medewerkers. Haar onderzoekscentrum in het domein van de menselijke bindweefselaandoeningen geniet nationale en internationale erkenning. Prof. De Paepe schreef meer dan 330 A1-publicaties en werd met verschillende wetenschappelijke prijzen bekroond.
Prof. dr. Anne De Paepe