U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

PRoF Award 2018 voor zorgpad perinatale geestelijke gezondheidszorg UZ Gent en Karus

4-6-2018

Op 16 mei is het zorgpad perinatale geestelijke gezondheidszorg van het UZ Gent, het Centrum Moeder en Baby van psychiatrisch ziekenhuis Karus en partners bekroond met de PRoF-award 2018. Dat is een Europese award die innovaties in de gezondheidszorg bekroont. 

Impact op moeder en kind

Het UZ Gent heeft het regionale zorgpad ontwikkeld - samen met het Centrum Moeder en Baby en andere partners - om psychische problemen bij vrouwen tijdens en na de zwangerschap sneller te detecteren en te behandelen. Prof. dr. Kristien Roelens, Vrouwenkliniek UZ Gent: 'Zulke problemen zijn niet alleen nefast voor de vrouw zelf: de evidentie groeit dat psychische problemen tijdens de zwangerschap een invloed kunnen hebben op de foetus. Daarnaast beïnvloedt een postnatale depressie ook de interactie met de baby en de partner.'

Psychische problemen beter detecteren

Naar schatting 75 procent van de vrouwen met psychische problemen klopt niet bij de hulpverlening aan. Doen ze dat wel, dan beschikt de hulpverlener niet altijd over de nodige expertise.

Het proefproject ontwikkelde een getrapt screenings- en assessmentprotocol om vrouwen met psychische problemen efficiënt te detecteren en zo nodig door te verwijzen. Daarnaast bouwde het project aan een expertisecentrum voor advies, diagnose en behandeling. Prof. dr. Gilbert Lemmens, diensthoofd Psychiatrie UZ Gent: 'We stemmen het bestaande pre- en postnatale aanbod op elkaar af binnen een regionaal zorgnetwerk. Daarin zijn de perinatale psychiatrische en psychologische raadpleging op de afdeling Verloskunde van het UZ Gent en het Centrum Moeder en Baby van Karus belangrijke speerpunten.'

In het zorgpad werken nog andere partners mee: huis- en kinderartsen, Kind en Gezin, vroedvrouwen, gynaecologen, neonatologen, sociale diensten, verloskundigen, psychiaters enz.

Award

Aan de prijs hangt een bedrag vast van 10.000 euro. Dat zal besteed worden aan de ontwikkeling van een sensibiliseringsfilm voor het brede publiek en voor zorgprofessionals.

Lees meer over het zorgpad perinatale geestelijke gezondheidszorg in het vakblad UZ Letters.