U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

Dienst Medische Oncologie blikt terug op twintigjarig bestaan

29-11-2012

Twintig jaar geleden werd de dienst Medische Oncologie van het UZ Gent opgericht. Het specialisme was toen nog niet erkend en chemotherapie was de enige beschikbare behandeling. Vandaag zijn er tal van geneesmiddelen die heel gericht op de tumor inwerken. Patiënten volgen een multidisciplinair behandelingstraject, krijgen nazorg en psychosociale ondersteuning. De overlevingskansen en levenskwaliteit zijn gevoelig verbeterd.

Betere overlevingskansen

"Twintig jaar geleden had je gemiddeld 40 procent kans om een kanker te overwinnen, vandaag is dat 60 procent", zegt prof. dr. Simon Van Belle, diensthoofd Medische Oncologie. "De betere overlevingskansen bij bijvoorbeeld borstkanker zijn zeker te danken aan de screenings en de betere organisatie van de zorg. Omdat we meer gestructureerd en multidisciplinair werken, staan we vandaag mee aan de top in Europa."

Het UZ Gent werkte destijds het consultatiemodel uit waarbij artsen van verschillende disciplines elke patiënt een behandelingsplan op maat bieden. Bij de behandeling zijn medisch oncologen, chirurgen, radiotherapeuten, radiologen, anatoom-pathologen, orgaanspecialisten en de huisarts betrokken.

Nazorgtraject Eu'reka

Ook in de psychosociale ondersteuning nam het UZ Gent het voortouw: al in 1995 werden patiënten begeleid door een psycholoog en een sociaal verpleegkundige. Enkele jaren later zag het nazorgtraject Eu'reka het licht. Het revalidatieprogramma wil de levenskwaliteit van kankerpatiënten na de behandeling verbeteren aan de hand van fysieke training, psychologische, sociale en relationele begeleiding en advies over voeding en een gezonde levensstijl.

Kanker maakt opmars

De afgelopen drie jaar steeg het aantal patiënten bij de dienst Medische Oncologie jaarlijks met zo'n 8 procent. Naarmate de bevolking veroudert, neemt het aantal kankergevallen toe. De gemiddelde leeftijd van de patiënten op de dienst bedraagt 55 jaar. Toch worden er ook steeds meer jongere patiënten behandeld met zeldzame en complexe kankers.

Meer info

Lees het artikel hierover uit UZ Letters.

Je vindt ook meer info op de webpagina's van de dienst Medische Oncologie