U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

Gentse onderzoekers beschrijven nieuw borstkankergen

7-8-2014

In het toonaangevende tijdschrift the New England Journal of Medicine verscheen zopas een publicatie waarin de rol van genetische afwijkingen in PALB2 in de erfelijkheid voor borstkanker wordt verduidelijkt. De resultaten van deze studie tonen aan dat genetische afwijkingen in PALB2 geassocieerd zijn met gelijkaardige risico’s op borstkanker als de gekende borstkankergenen BRCA1 en BRCA2. Pas twintig jaar na de identificatie van BRCA1 en BRCA2, is daardoor de rol van een derde borstkankergen gedefinieerd, omdat genetische afwijkingen in PALB2 veel zeldzamer zijn. Aan deze studie werkten verschillende onderzoekers van het Centrum voor Medische Genetica van het UZ Gent mee.

Het belang van het aantonen van erfelijkheid voor borstkanker

In sommige families is er een erfelijke belasting voor borstkanker. We gaan ervan uit dat ongeveer 5% van alle borstkankerpatiëntes een erfelijke belasting hebben. Families waarin erfelijkheid belangrijk is herkennen we aan één of meerdere van volgende kenmerken:

  • borstkanker wordt vastgesteld op relatief jonge leeftijd, vaak jonger dan 50 jaar
  • borstkanker komt voor bij verschillende vrouwen
  • soms ontwikkelen patiëntes borstkanker in beide borsten

Het aantonen van erfelijkheid is zeer belangrijk: op die manier kunnen we aan gezonde, jonge familieleden erfelijkheidsonderzoek aanbieden om hun risico voor borstkanker in te schatten. Het bepalen van dat risico is dan weer zeer belangrijk voor het uitstippelen van een goed opvolgingsbeleid: vrouwen die een sterk verhoogd risico hebben worden het best intensief opgevolgd vanaf een jonge leeftijd of komen in aanmerking voor een preventieve borstamputatie met reconstructie. Op die manier kan borstkanker sneller vastgesteld (zodat de kans op genezing vergroot) of zelfs helemaal voorkomen worden.

Erfelijk bepaald borstkanker: niet altijd een mutatie in BRCA1 of BRCA2

Helaas kan erfelijkheid actueel niet in alle families bewezen worden. Vaak zien we namelijk dat in BRCA1 en BRCA2 geen afwijkingen aangetoond kunnen worden, terwijl er toch een sterk vermoeden van erfelijkheid blijft bestaan. Wanneer erfelijkheid niet bewezen kan worden, kan geen onderzoek aangeboden worden aan gezonde familieleden en kan daarom hun risico veel moeilijker ingeschat worden. Daarom is er sinds vele jaren een intensieve speurtocht naar andere borstkankergenen. De huidige studie biedt een gedeeltelijk antwoord op deze vraag door PALB2 te identificeren als een belangrijk borstkankergen. Genetische afwijkingen in PALB2 kunnen aangetoond worden in ongeveer 1% van de families waarin erfelijkheid wordt vermoed en een BRCA1 en BRCA2 mutatie werd uitgesloten.

De rol van PALB2 in erfelijk borstcarcinoom

In totaal werden een 450-tal families in het Centrum Medische Genetica van het UZ Gent onderzocht. In al deze families werd erfelijkheid voor borstkanker vermoed en kon geen afwijking in BRCA1 of BRCA2 aangetoond worden. In totaal werd in 5 families een PALB2 mutatie aangetoond. Al deze families werden inmiddels opnieuw gecontacteerd en geïnformeerd over de resultaten. In verschillende van deze families werd ook reeds aan gezonde verwanten predictief of presymptomatisch onderzoek aangeboden: hierbij wordt bij gezonde verwanten de aan- of afwezigheid van de mutatie nagegaan. Daardoor kan het risico op borstkanker bij deze gezonde verwanten veel nauwkeuriger bepaald worden.

Deze studie heeft ook belangrijke implicaties voor genetische diagnostiek: in alle families wordt in het Centrum Medische Genetica van het UZ Gent naast BRCA1 en BRCA2 nu ook PALB2 standaard onderzocht.