U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

Clusterhoofdpijn vaak niet of te laat herkend

21-3-2017

Vandaag, dinsdag 21 maart, pleiten de twee grootste Europese hoofdpijnverenigingen* in het Europees parlement voor meer aandacht en erkenning voor clusterhoofdpijn. De dienst Neurologie van het UZ Gent is gespecialiseerd in de behandeling van deze extreme vorm van hoofdpijn en schaart zich achter het initiatief. Clusterhoofdpijn wordt nog te vaak niet of te laat herkend, zodat patiënten een lange lijdensweg afleggen voor ze correct behandeld worden.  

Extreme pijn

Clusterhoofdpijn is een van de ergste vormen van pijn. Patiënten beschrijven ze als borend, stekend en onuitstaanbaar fel. De extreme pijn drijft sommige patiënten zelfs tot zelfmoordgedachten. Toch is de aandoening relatief onbekend, ook bij huisartsen en zelfs bij neurologen. Een correcte diagnose laat gemiddeld 44 maanden op zich wachten.

De juiste diagnose

De dienst Neurologie van het UZ Gent heeft een specialist in clusterhoofdpijn in huis. Prof. dr. Koen Paemeleire volgt honderden patiënten en doet ook wetenschappelijk onderzoek naar de aandoening. Koen Paemeleire: 'Een eerste, cruciale stap is een correcte diagnosestelling. Clusterhoofdpijn detecteer je aan de hand van een vraaggesprek. Het is een vorm van hoofdpijn met uitgesproken symptomen: het gaat om korte (van 15 minuten tot drie uur), zeer hevige tot extreem hevige hoofdpijn, aan één kant van het hoofd. De pijn concentreert zich rond het voorhoofd, het oog en de slaap. Andere symptomen zijn een tranend of rood oog en een verstopte of lopende neus aan de pijnzijde. Tijdens een aanval zijn patiënten erg onrustig.'

Snelle verwijzing naar neuroloog

Patiënten met clusterhoofdpijn moeten naar een neuroloog verwezen worden. Koen Paemeleire: 'Nieuwe patiënten die zich aanmelden laten we altijd snel op consultatie komen. De meeste patiënten hebben baat bij een medicamenteuze behandeling. Die is erop gericht om aanvallen te onderdrukken en voorkomen. Patiënten die niet op de medicatie reageren, komen in aanmerking voor een behandeling in de Pijnkliniek van het UZ Gent.'

Nieuwe behandelingen

Er zitten ook een aantal veelbelovende nieuwe behandelingen in de pijplijn, o.a. therapieën met monoklonale antilichamen en neurostimulatoren. Die kunnen helpen om de aandoening onder controle te houden maar worden vandaag nog niet terugbetaald of zijn nog in ontwikkeling.

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een zeer specifieke vorm van hoofdpijn die zich uit door extreme pijn aan één zijde van het hoofd. Aanvallen kunnen tot drie uur duren en tot acht keer per dag opkomen. Clusterhoofdpijn treft ongeveer 1 op 1.000 mensen. De aandoening ontstaat meestal tussen de leeftijd van 20 tot 40 jaar.

Contact

Dienst Neurologie
Tel. 09 332 45 29 (vermeld dat het om een afspraak voor clusterhoofdpijn gaat)

*De European Headache Federation (artsenvereniging) en de European Headache Alliance (patiëntenvereniging)