U bent hier: Skip Navigation LinksUZ Gent > Actueel > Nieuws

Bloedtest door huisarts spoort ernstige infecties bij kinderen sneller op

6-10-2016

Met een eenvoudige evaluatie en een vingerprik om bloed te testen kan een huisarts snel ernstige infecties bij kinderen opsporen. Zo kan voorkomen worden dat ernstig zieke kinderen pas tijdens een ziekenhuisopname de diagnose krijgen, wat fataal kan zijn. Tegelijk wordt vermeden dat minder ernstige gevallen onterecht worden doorverwezen. Dat blijkt uit een studie door een team medici van de KU Leuven, in samenwerking met de UGent en University of Oxford.

Ernstige infecties onder de radar

Ernstige infecties – zoals een hersenvlies-, long-, nierbekken- en botontsteking of een bedreigende huidontsteking – vertonen in de beginfase symptomen die gelijkaardig zijn aan die van meer alledaagse virale infecties. Bovendien komen dergelijke infecties ook zeer weinig voor. "Daardoor blijven ernstige infecties te lang onder de radar bij huisartsen. We vroegen ons af hoe sneltesten daarbij kunnen helpen", vertelt Jan Verbakel, huisarts en postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven.

Sneltesten: resultaat meteen bekend

Testen worden tot nu toe met mondjesmaat gebruikt in het kabinet van de huisarts: "Het is vaak complex, duur en vooral traag: het resultaat van het laboratorium laat meestal een paar dagen op zich wachten. Maar sinds kort zijn er verschillende sneltesten op de markt waarbij je het resultaat nog tijdens de consultatie kan aflezen. Voor ernstige infecties is de CRP-sneltest via een vingerprik interessant. Je meet dan het niveau van het C-reactieve proteïne (CRP) in een bloeddruppel: de concentratie van dat eiwit stijgt in reactie op een ziekteverwekker."

Uit een onderzoek met meer dan 3.100 zieke kinderen over heel Vlaanderen gedurende een jaar bleek dat 5 milligram CRP per liter bloed een goede drempelwaarde is om ernstige infecties uit te sluiten, maar enkel nadat de huisarts een klinische evaluatie – van de symptomen en de vitale functies – heeft uitgevoerd.  "Een CRP-sneltest kan de huisarts niet vervangen. Heeft de huisarts het gevoel dat er iets niet pluis is, is het kind kortademig of heeft het koorts hoger dan 40 graden? Als het antwoord op 1 van deze 3 vragen ja is, heeft de CRP-sneltest zin. Uit onze studie bleek dat met die procedure alle ernstige gevallen bij het eerste bezoek aan de huisarts werden opgemerkt. Maar alle zieke kinderen testen is dus niet nodig."
"Dankzij de combinatie van een klinisch onderzoek van de patiënt en dan eventueel een CRP-sneltest kan een huisarts sneller en objectiever ernstige infecties opsporen. En bij de minder ernstig zieke kinderen vermijd je overbodige doorverwijzingen en onnodige ongerustheid. De CRP-sneltest heeft zijn rol in het huisartsenkabinet, al moet die wel gericht worden toegepast", besluit Jan Verbakel.

​Meer info

De volledige tekst van de studie "Should all acutely ill children in primary care be tested with point-of-care CRP: a cluster randomised trial" door Jan Y. Verbakel, Marieke B. Lemiengre, Tine De Burghgraeve, An De Sutter, Bert Aertgeerts, Bethany Shinkins, Rafael Perera, David Mant, Ann Van den Bruel, Frank Buntinx is vanaf 6 oktober beschikbaar op de website van BMC Medicine.

De Ernie2-studie werd gefinancierd door het Rijks­in­sti­tuut voor Ziek­te- en In­va­li­di­teits­ver­ze­ke­ring (RIZIV) en het Fonds voor We­ten­schap­pe­lijk On­der­zoek - Vlaan­de­ren (FWO) en is een samenwerkingsverband tussen de KU Leuven, UGent, UZ Leuven, UZ Gent, kinderartsen verbonden aan verschillende Vlaamse ziekenhuizen en huisartsen over heel Vlaanderen (www.earnie2.be).

Contact

Dr. Jan Verbakel
Faculteit Geneeskunde
Tel. 016 32 72 86
jan.verbakel@kuleuven.be

Dr. Marieke Lemiengre 
Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg
Tel. 09 332 15 01
marieke.lemiengre@ugent.be