Slideshow: in de kijker


Het avondsymposium ‘Patiëntenparticipatie! (On)gelimiteerd?’ vindt plaats op 23 november vanaf 18 uur.

Lees meer


Slachtoffers kunnen voortaan dag en nacht terecht in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Centrum voor aandoeningen van de geslachtsontwikkeling

Het multidisciplinair DSD-team van het UZ Gent is opgericht vanuit de nood aan een gestroomlijnd zorgpad voor kinderen en volwassenen met een aandoening van de geslachtsontwikkeling, van bij de diagnose over de behandeling tot de opvolging. Aandoeningen van de geslachtsontwikkeling zijn ook gekend als DSD-condities. DSD staat voor 'Disorder' of 'Difference of Sex Development'. Men spreekt soms ook van een intersekseconditie. 

Het DSD-team bundelt de expertise van verschillende medische diensten en laboratoria van het UZ Gent die gespecialiseerd zijn in DSD. Zowel kinderen, adolescenten als volwassenen die kampen met deze zeldzame aandoeningen kunnen er terecht. Het multidisciplinair team van het UZ Gent verstrekt professionele, hooggespecialiseerde en patiëntvriendelijke zorg op maat - gestoeld op wetenschappelijk onderzoek en ervaring. Een dergelijk multidisciplinair aanbod is uniek in België en het team geniet ook grote internationale bekendheid.

Het DSD-team wil ook het wetenschappelijk onderzoek stimuleren, informatiedoorstroming aan hulpverleners en patiënten verbeteren en sociale emancipatie van en respect voor de doelgroep bevorderen. Daarvoor wordt samengewerkt met verschillende patiëntenorganisaties.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 6-3-2017 11:33.