Slideshow: in de kijker

​Verloskunde

Welkom op de website van de afdeling Verloskunde van het UZ Gent.

U kunt bij ons terecht voor raadpleging als voorbereiding op de zwangerschap (preconceptionele raadpleging) en voor de opvolging van uw zwangerschap en bevalling.

Naast de standaard verloskundige zorgen (eerste- en tweedelijnszorg) voorziet het UZ Gent ook intensieve maternele en foetale zorgen op de MIC-eenheid (MIC: Maternal Intensive Care). Samen met de dienst Neonatale intensieve zorg helpen we patiënten die nood hebben aan gespecialiseerde  verloskundige zorgen en/of zorg voor pasgeborenen (derdelijnszorg).

Onze verloskundige afdeling bevat eveneens een centrum voor prenatale diagnostiek (PND). Hier kan u, op eigen initiatief of verwezen door uw eigen gynaecoloog/verloskundige/huisarts, terecht voor screeningstesten, gespecialiseerd echografisch onderzoek en voor invasieve diagnostiek op basis van een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.​

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13-6-2016 10:19.

Locatie >

Team >