Slideshow: in de kijker


Het project Gerodent van het UZ Gent trekt sinds 2010 naar woonzorgcentra en verleent er curatieve en preventieve mondzorg.

Lees meer


De Warmste Week nadert. Dat merkt u onder meer aan de verschillende acties die in het UZ Gent lopen.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Slikstoornissen en laryngectomie

Slikstoornissen kunnen door veel factoren veroorzaakt worden. Vele daarvan zijn tijdelijk en niet gevaarlijk van aard. Zelden is de onderliggende oorzaak een gezwel of zenuwafwijking. Door ouderdom, medicijnen, na hersenletsel (bijvoorbeeld CVA, ongeval, tumor), een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld Parkinson, ALS) of na een operatie in het hoofd- en halsgebied kunnen stoornissen in het slikproces ontstaan. 

De gevolgen van slikstoornissen kunnen van medische aard zijn (bijvoorbeeld longontsteking bij vaak en ernstig verslikken). Maar slikstoornissen kunnen ook tot sociale problemen leiden (bijvoorbeeld bij restaurantbezoek).

Medisch onderzoek

Een onderzoek door een nko-arts (specialist van het hoofd/halsgebied) is noodzakelijk. Indien nodig kan ook een bijkomend onderzoek plaatsvinden, zoals beeldvorming met contrastvloeistof (videofluoroscopie).

Ook de revalidatiearts begeleidt de patiënten. De revalidatiearts heeft een specifieke revalidatiegeneeskundige taak en richt zich op de beperkingen, stoornissen en handicaps die voortvloeien uit een bepaalde ziekte of aandoening.

Logopedisch onderzoek en behandeling

De logopedist spoort met een uitgebreid slikonderzoek de oorzaak van de slikstoornis op en stelt vast in welke fase van het slikproces de stoornis plaatsvindt. Gedurende de behandeling verbetert de logopedist de verschillende bewegingen in het slikproces. Hiervoor zijn vele oefeningen voor tong, lippen en gehemelte beschikbaar. 

Ook het slikken zelf wordt getraind. Hierbij geven we advies over bijvoorbeeld de samenstelling van het voedsel, de manier waarop het wordt aangeboden of toegediend en de beste houding waarin geslikt kan worden.

Gezien de ernst van de ingreep en de gevolgen, kan het zijn dat patiënten ook naar de psycholoog worden doorverwezen.

Laryngectomie

Bij een totale laryngectomie wordt het strottenhoofd met de stembanden en het strotklepje verwijderd. De gevolgen voor de patiëntzijn ingrijpend. Ademen via neus of mond is niet meer mogelijk maar gebeurt voortaan via de opening in de hals (tracheostoma) waarin de luchtpijp is vastgehecht. Doordat het strottenhoofd met de stembanden verwijderd wordt, is ook spreken op een normale manier niet meer mogelijk. De grootste zorg voor de patiënt is vaak of hij opnieuw in staat zal zijn met anderen te praten.

De logopedist begeleidt de patiënten en de mensen uit hun omgeving hierbij. Meer informatie vindt u in de folder over logopedie na laryngectomie. Gezien de ernst van de ingreep en de gevolgen, kan het zijn dat patiënten ook naar de psycholoog worden doorverwezen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 6-10-2017 15:03.

Dienst contacteren >

09 332 53 64

Locatie >

Ingang 68

Route 690

Team >

Aanbevolen Info >