E-learning

Via deze link http://www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/pijnkenniscentrum/Pijnkenniscentrum-Gent/Documents/Pijnschalen.pdf kan je de e-learning vinden, zoals die voorgesteld is op het netwerkevent van 15/06/2016.

In het eerste deel van de e-learning wordt er stilgestaan bij de algemene achtergrond van pijn. Het tweede deel gaat dieper in op de verschillende pijnschalen die in het UZ Gent worden gebruikt.

​De e-learning werkt het best wanneer deze geopend wordt in Internet Explorer en op PC bekeken wordt.

Grap NRS 20.png