Slideshow: in de kijker
Welkom bij de dienst Neonatale intensieve zorg

De dienst Neonatale intensieve zorg verstrekt intensieve of bijzondere zorg aan pasgeborenen. De pasgeborenen die op de dienst worden opgenomen komen deels via de eigen materniteit, vooral van moeders die omwille van een hoogrisicozwangerschap vanuit een andere materniteit werden doorverwezen. De andere patiëntjes werden binnen de eerste levensmaand naar de dienst doorverwezen vanuit verschillende materniteiten in Vlaanderen en daarbuiten.

Vervoer zieke pasgeborenen

Dag en nacht verzorgt de dienst Neonatale intensieve zorg veilig transport van zieke pasgeborenen. De dienst heeft daarvoor een speciaal uitgeruste ziekenwagen waarmee alle intensieve zorg onderweg al kan worden toegediend.

Ondersteuning ouders

Intensieve zorg gaat vaak gepaard met geavanceerde behandelingstechnieken zoals voeding via centraal katheter en kunstmatige beademing. De ouders worden gedurende die periode zo goed mogelijk ondersteund. Zo willen we de band die ze met hun kind hebben helpen te behouden en zelfs versterken en na verloop van tijd zelfstandige verzorging mogelijk maken. Ouders kunnen hun kind dan ook doorlopend bijstaan. Ze worden ook zoveel mogelijk actief betrokken bij de verzorging.

Ontslag

Het ontslag uit de Neonatale intensieve zorg wordt tijdig besproken met de ouders en goed voorbereid. Als het stadium van intensieve zorg voorbij is gaan de meeste baby's terug naar het verwijzende ziekenhuis. Dat gebeurt altijd in samenspraak met de ouders en de verwijzende kinderarts en/of gynaecoloog.

Kwaliteit van zorg primeert

Ontwikkelingsgerichte zorg en een goed pijnbeleid zijn uitermate belangrijk bij zieke pasgeborenen. Daarom worden de procedures en zorgprotocols van de dienst permanent geëvalueerd en geoptimaliseerd. Ook multidisciplinaire werkgroepen buigen zich over de kwaliteit van de zorg. ​

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:18.

Locatie >

Ingang 50 (gebouw B1)

Route 650

Team >

Aanbevolen Info >