Slideshow: in de kijker
Wetenschappelijk onderzoek en opleiding

Onderzoeksprojecten

De dienst Neonatale intensieve zorg verricht wetenschappelijk onderzoek in tal van domeinen, waaronder het maagdarmstelsel (dr. Linde Goossens), congenitale cytomegalovirusinfectie (dr. Annelies Keumeulen) en geneesmiddelenonderzoek (prof. dr. Sophie Vanhaesebrouck). De dienst neemt ook deel aan meerdere nationale en internationale onderzoeksprogramma's.

Permanente verpleegkundige onderzoeksprojecten binnen de dienst  leiden daarnaast tot een verdere optimalisering van de neonatale zorg.

Opleiding

De stafleden van de dienst Neonatale intensieve zorg zijn ook actief in het onderwijs, zowel op graduaatsniveau (studenten Geneeskunde, Pediatrische verpleegkunde en Vroedkunde), als op postgraduaatsniveau (specialisten in opleiding, kinderartsen en gynaecologen).

Op de dienst Neonatale intensieve zorg gaat veel aandacht naar opleiding, een van de kerntaken van het UZ Gent. De dienst heeft een goed uitgebouwd vormingsbeleid: nieuwe verpleegkundigen en vroedvrouwen doorlopen een uitgebreid opleidingstraject van ongeveer anderhalf jaar. De medewerkers volgen behalve externe opleidingen in binnen- en buitenland ook regelmatig interne vormingssessie gegeven door experten uit diverse zorgdisciplines. Zo willen we de multidisciplinariteit van het team versterken.

Studiedag verpleegkundigen en vroedvrouwen

De verpleegkundigen van de dienst Neonatale intensieve zorg organiseren tweejaarlijks een studiedag voor verpleegkundigen en vroedvrouwen van andere neonatologieafdelingen.

Trainingssessies Newborn Life Support

De dienst Neonatale intensieve zorg organiseert jaarlijks meerdere praktijkgerichte trainingssessies Newborn Life Support. De sessies zijn bedoeld voor externe zorgverleners waarmee de dienst samenwerkt (kinderartsen, gynaecologen, anesthesisten, vroedvrouwen en verpleegkundigen), de hogeschoolstudenten (vroedkunde, postgraduaat pediatrie en neonatologie) en de vroedvrouwen en verpleegkundigen van de materniteit/het verloskwartier en de dienst Neonatale intensieve zorg van UZ Gent voor wie de vorming verplicht is.

Kennis delen

Artsen en verpleegkundigen van de dienst Neonatale intensieve zorg participeren in diverse (advies)raden zoals de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen, diverse Hogescholen, Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, Hoge Gezondheidsraad, Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, enzovoort.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:18.

Locatie >

Ingang 50 (gebouw B1)

Route 650

Team >

Aanbevolen Info >