Slideshow: in de kijker
Bijkomende informatie voor ouders

Borstvoeding

Ook op de dienst Neonatale intensieve zorg wordt de voorkeur gegeven aan borstvoeding. Ouders worden op de dienst begeleid door lactatiekundigen. Zij werkten specifiek voor de dienst richtlijnen uit voor borstvoeding, gebaseerd op de tien vuistregels van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Begeleiding broers en zussen

Broers en zussen van onze patiëntjes krijgen speciale aandacht op de dienst. Ze kunnen tijdens het bezoek van de ouders terecht in speel- en opvangruimte 'deLIEving'. Een spelkoffer met folders en herkenbare voorwerpen uit de neonatale zorg helpt hen te verwerking dat hun broertje of zusje is opgenomen op de dienst Neonatale intensieve zorg.

Vzw Dappere Bengeltjes

De vzw Dappere Bengeltje financiert projecten van de dienst die niet kunnen bekostigd worden met het operationele budget. Het zijn projecten die zorgen voor een kwalitatieve meerwaarde in de zorg voor patiënten en ouders. Enkele voorbeelden zijn: het aankopen van prematurenkleding en ontwikkelingsgericht speelgoed speciaal voor de neonatologie, het huiselijk inrichten van ruimtes waar ouders kunnen verblijven, het verlenen van bijstand aan ouders van kinderen die na het ontslag uit het ziekenhuis bijzondere zorg nodig hebben, enzovoort.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:18.

Locatie >

Ingang 50 (gebouw B1)

Route 650

Team >

Aanbevolen Info >