Slideshow: in de kijker


Het project Gerodent van het UZ Gent trekt sinds 2010 naar woonzorgcentra en verleent er curatieve en preventieve mondzorg.

Lees meer


De Warmste Week nadert. Dat merkt u onder meer aan de verschillende acties die in het UZ Gent lopen.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​Studieprocedures

Nadat u de toestemmingsverklaring hebt ondertekend, kunnen de eigenlijke studieprocedures beginnen.
De duur van de studie en het aantal bezoeken dat u als deelnemer aan het CEVAC brengt, staan beschreven in een protocol dat werd opgesteld door de opdrachtgever. Dat geldt ook voor de procedures die worden uitgevoerd. Dit protocol werd goedgekeurd door het Ethisch comité van het UZ Gent en moet strikt worden gevolgd.

Hier vindt u een overzicht van de meest voorkomende procedures:

Overlopen van de toelatingsvoorwaarden

De studiearts beoordeelt of u aan alle toelatingsvoorwaarden voor de studie voldoet. Dat gebeurt aan de hand van een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. Het is heel belangrijk dat u alle vragen correct beantwoordt en geen informatie over uw gezondheid of medicatiegebruik achterhoudt.

Zwangerschapstest

Dit is een verplichte procedure voor alle vrouwen in de vruchtbare levensfase. Voordat een vaccin kan worden toegediend, moet worden aangetoond dat u niet zwanger bent. Dat gebeurt meestal met een snelle zwangerschapstest op een urinestaal.

Bloedafname

De frequentie en het volume van de bloedafnames varieert van studie tot studie. U wordt daarover op voorhand ingelicht. Ook het aantal en de aard van de testen die gebeuren op het bloed variëren. Het is mogelijk dat u op het einde van de studie op de hoogte wordt gebracht van de resultaten van sommige bloedonderzoeken.

Vaccinatie

Het vaccin wordt gewoonlijk toegediend in de bovenarmspier. Daarna moet u nog minstens 30 minuten (uitzonderlijk langer) in het studiecentrum blijven.

Medisch dagboek

Meestal krijgt u na de toediening van het vaccin een medisch dagboek. Daarin noteert u welke eventuele bijwerkingen en andere gezondheidsproblemen u hebt gehad in de periode na de vaccinatie. Uw notities worden dan tijdens het eerstvolgende studiebezoek besproken met de studiearts of -verpleegkundige.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13-12-2016 15:54.

Dienst contacteren >

09 332 20 68

Locatie >

Ingang 99

Verdieping 1

Team >