Slideshow: in de kijker


Lees meer


Lees meer


Lees meer


Lees meer

Vrouwenkliniek

Hartelijk welkom op de website van de Vrouwenkliniek van het UZ Gent.

De Vrouwenkliniek bestaat uit drie afdelingen: ingang Vrouwenkliniek

Elk van die drie afdelingen wil hoogstaande tweede- en derdelijns patiëntenzorg leveren. Dat doen we tegelijk empathisch en efficiënt. We hebben niet alleen oog voor onze patiënte, maar ook voor haar directe omgeving en voor de brede samenleving.

Wij vinden het erg belangrijk om onze patiënten goed te begrijpen en hen helder te informeren. Ze moeten zich veilig en goed omringd voelen. Bovendien moeten ze op elk moment mee over het verloop van hun medische traject kunnen beslissen. Respect voor het individu, pluralisme, multiculturaliteit en diversiteit dragen we hoog in het vaandel.

Voor onze medewerkers – personeel en studenten – willen we een warme en tegelijk veeleisende dienst zijn. We willen hen inspireren om het beste uit zichzelf te halen.

Wij maken werk van samenwerkingsverbanden met andere regionale en universitaire ziekenhuizen. Even belangrijk is de vlotte interactie met de eerste lijn (huisartsgeneeskunde).

Als universitaire dienst is voor ons ten slotte ook de koppeling met wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening van kapitaal belang.

Prof. dr. Steven Weyers
Diensthoofd Vrouwenkliniek

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-11-2015 16:44.

Dienst contacteren >

09 332 37 83

Locatie >

Team >