Slideshow: in de kijker


Het project Gerodent van het UZ Gent trekt sinds 2010 naar woonzorgcentra en verleent er curatieve en preventieve mondzorg.

Lees meer


De Warmste Week nadert. Dat merkt u onder meer aan de verschillende acties die in het UZ Gent lopen.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Achtergrond

De verwachting is dat het aantal ouderen met natuurlijke tanden de komende jaren verder zal stijgen. Tevens zal het gemiddelde aantal natuurlijke gebitselementen per oudere stijgen met een toename van de complexiteit van het restgebit al of niet aangevuld met uitneembare of niet-uitneembare prothetische constructies. Deze ouderen vormen een belangrijke risicogroep voor aandoeningen in de mond met mogelijke impact op de levenskwaliteit en de algemene gezondheid.

Lacune in Vlaanderen

In Vlaanderen worden slechts sporadisch tandheelkundige behandelingen uitgevoerd aan huis of in woonzorgcentra. De oorzaak is dat er niet voldoende tandartsen vetrouwd zijn met mondzorg en tandproblematiek bij kwetsbare ouderen, de nodige apparatuur vaak ontbreek en in de verloning geen rekening is gehouden met de complexiteit van de dienstverlening.

Vraag naar ondersteuning

De vraag naar mondzorg, zowel preventief als curatief, vanuit de woonzorgcentra in Vlaanderen neemt toe en de nood aan ondersteuning blijkt groot. Een eerste marktbevraging vanuit de dienst Tand-, mond- en kaakziekten (prof. dr. J. Vanobbergen) leidde tot een intentieverklaring van 33 woonzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen.

Met de aangemelde woonzorgcentra wil het Gerodent-team samenwerken om de mondgezondheid van de bewoners te verbeteren. Dat gebeurt in de eerste plaats door in de instelling een mondzorgprotocol op te starten en er de preventieve als de curatieve mondzorg te ondersteunen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:29.

Dienst contacteren >

09 332 40 51

Afspraak maken >

09 332 40 51

Locatie >

Ingang 25 (gebouw P8)

Verdieping 0

Team >