Slideshow: in de kijker


Lees meer
​​Team

Radiotherapeut-oncologen

Een radiotherapeut-oncoloog is een arts die gespecialiseerd is in bestralingsbehandelingen. De radiotherapeut-oncoloog ontfermt zich onder meer over:

 • het bespreken van de bestralingsbehandeling met de patiënt;
 • de opvolging van de patiënt tijdens de behandeling;
 • de controle over het bestralingsvoorschrift en -plan;
 • de samenwerking met andere disciplines.
​NaamFunctie​
Prof. dr. Y. LievensDiensthoofd
Prof. dr. M. van Eijkeren​Kliniekhoofd
Prof. dr. W. De Neve Kliniekhoofd
Prof. dr. L. Vakaet Kliniekhoofd en sectorvoorzitter Klinisch Ondersteunende Sector (KOS)
Prof. dr. T. Boterberg Kliniekhoofd
Prof. dr. M. MareelEmeritus
Dr. S. BraemsAdjunct-kliniekhoofd
​Prof dr. V. Fonteyne​Kliniekhoofd
Prof. dr. F. Duprez Kliniekhoofd
Prof. dr. K. Vandecasteele K​liniekhoofd
​Prof. dr. P. Ost​Resident
​Prof. dr. L. VeldemanResident


Fysici en dosimetristen

De fysici en dosimetristen zijn verantwoordelijk voor de technische aspecten van de bestraling en:

 • bepalen samen met de radiotherapeut het meest optimale behandelingsplan;
 • berekenen de bestralingsdosis voor het doelvolume en de omliggende organen;
 • houden de radioprotectie in stand voor patiënten en bezoekers;
 • doen de kwaliteitsbewaking van de apparatuur en bijbehorende behandelingen.
​NaamFunctie​
​Prof. dr. ir. Carlos De Wagter 
Carlos De Wagter  
​Coördinator fysica-planning-simulatie-kwaliteitscontrole

                      

Verpleegkundigen en paramedici

Verpleegkundigen en paramedici hebben als taken:

 • patiënten opvangen aan het bestralingstoestel;
 • patiënten informeren en begeleiden tijdens de behandeling;  
 • patiënten opvolgen, adviseren en indien nodig doorsturen naar de behandelende arts bij nevenwerkingen van de behandeling;
 • de bestraling of simulatie voorbereiden, in samenspraak met de radiotherapeut-oncoloog;  
 • de dagelijkse behandelingen uitvoeren en bestralingsapparatuur bedienen; 
 • de bestraalde zone controleren via beeldvorming.
​Naam Functie​
​Ludwig Van den Berghe
Ludwig Van den Berghe
​Hoofdverpleegkundige
​Aline Impens
Aline Impens
​Adjunct-hoofdverpleegkundige


Onthaal en secretariaat

De onthaal- en secretariaatsmedewerkers:

 • beheren de patiëntenafspraken;
 • ontvangen patiënten, familie en bezoekers;
 • verwerken telefonische oproepen;
 • doen de administratieve  voorbereiden en afhandeling van de radiotherapiebehandelingen.

Kwaliteitsmedewerkers

De kwaliteitsmedewerkers:

 • coördineren de kwaliteitprojecten om de continuïteit en kwaliteit van de verleende zorg te bewaken;
 • ontwerpen, implementeren en bewaken het kwaliteitssysteem op de dienst;
 • coachen alle medewerkers op het vlak van kwaliteit;
 • adviseren over het verbeteren van de zorg- en dienstverlening, opdat aan de overheidsnormen en interne doelstellingen wordt voldaan;
 • participeren in de verdere uitbouw van de visie van de dienst;
 • streven naar een goede communicatie tussen alle disciplines op dienst.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7-11-2017 16:42.

Dienst contacteren >

09 332 30 15

Afspraak maken >

09 332 30 15

Locatie >

Ingang 98 (RTP)

Verdieping 0

Team >