Slideshow: in de kijker


Het Oost-Vlaamse Meerlingenregister bevat een schat aan informatie voor onderzoekers.

Lees meer


Op termijn zullen meer patiënten hun nier kunnen behouden

Lees meer


Tram 4 brengt u zelfs tot in het hart van de campus

Lees meer

Kinder- en jeugdpsychiatrie

​Tijdelijk beperkte instroom op de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie

Van december 2016 tot mei 2017 wordt de reguliere instroom voor lagereschoolkinderen tijdelijk stopgezet vanwege een verminderde personeelsbezetting. In die periode zullen daarom voor deze leeftijdscategorie geen nieuwe aanvragen voor een choicegesprek of een verder diagnostisch onderzoek aanvaard worden. Enkel de lopende ambulante poliklinische activiteiten worden voortgezet.

Met een specifieke vraag naar een opname op onze dienst kunt u wel nog bij ons terecht op tel. 09 332 48 74.

Voor infants, kinderen jonger dan 6 jaar en jongeren vanaf 12 jaar blijft het aanbod van poliklinische activiteiten - choicegesprekken, diagnostische onderzoeken en eventuele behandelingen - ongewijzigd.

Als we niet tegemoet kunnen komen aan uw vraag, adviseren we u om samen met uw verwijzer te bekijken waar u wel terechtkunt. 

Alvast bedankt voor uw begrip!

Wie kan bij ons terecht?

Met een gespecialiseerd team begeleiden we kinderen en jongeren t.e.m. 17 jaar die kampen met psychische moeilijkheden.

Als universitaire afdeling hebben we de opdracht ons te richten op patiënten met een ernstige of complexe problematiek waarbij andere hulpverleners reeds betrokken waren of zijn. Die hulpverleners - onze partners in het begeleidingstraject - zijn meestal andere artsen, psychologen, een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centra voor Ambulante Revalidatie, Kind en Gezin of andere partners in de jeugdhulp.

De afdeling onderzoekt en behandelt onder meer kinderen en jongeren die kampen met met:

 • (een vermoeden van) een depressie
 • angsten
 • hyperactiviteit of ADHD
 • eetproblemen
 • slaapproblemen
 • ernstige ontwikkelingsproblemen zoals autisme
 • gedragsmoeilijkheden
 • psychose
 • traumatische gebeurtenissen.  

De afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van het UZ Gent is erkend als referentiecentrum voor autisme en participeert in de werking van RADAR, netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen.

Wie werkt op de afdeling?

Op de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie werken artsen, psychologen, logopedisten, psychiatrisch en sociaal verpleegkundigen en een psychomotorisch therapeut samen onder leiding van kinderpsychiaters. Voor de kinderen en jongeren die op onze opnameafdeling verblijven,  is er een uitgebreide samenwerking met het team van de ziekenhuisschool.

Als universitair centrum hebben we de opdracht om artsen, psychologen, kinesisten, logopedisten en verpleegkundigen op te leiden. Daarnaast doen we aan wetenschappelijk onderzoek. De beide opdrachten zijn sterk verweven met het klinisch werk op de afdeling. Dat betekent dat collega's in opleiding aanwezig kunnen zijn op een consultatie.

Voorstelling team Kinder- en jeugdpsychiatrie

Wat bieden we?

In onze werking staat het kind centraal. Uiteraard besteden we ook veel aandacht aan het gezin en aan wie betrokken is bij de opvoeding. Met ons beperkt aantal medewerkers kunnen we volgende zorgtrajecten en werkvormen bieden: 

 • Centrum voor complexe diagnostiek: onderzoek, advies en coördinatie
 • Referentiecentrum autisme
 • Outreach Kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Daghospitalisatie (6-17 jaar): zowel een (eenmalige) dagopname voor kinderpsychiatrisch onderzoek als langdurige daghospitalisatie zijn mogelijk. Kinderen die voor langere periodes enkel overdag naar het ziekenhuis komen en aan het eind van de namiddag terug naar huis gaan, nemen deel aan het programma van de gehospitaliseerde kinderen.
 • Hospitalisatie (6-17 jaar): er zijn twee leefgroepen met telkens acht eenpersoonskamers, zowel voor kinderen jonger als ouder dan 12 jaar. Een kind kan worden opgenomen ter observatie of voor een behandeling. We streven er altijd naar om de opnameduur zo kort mogelijk te houden.
 • Liaison: als kinderen op andere afdelingen van het UZ Gent verblijven, kan hun behandelende arts advies vragen aan een kinderpsychiater. Die komt dan naar de afdeling om kennis te maken met het kind en de ouders.

Ambulante therapeutische begeleiding bieden we doorgaans niet op de afdeling. Daarvoor werken we samen met een netwerk van partners.

Spoedgevallen

Op de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie is dag en nacht een kinderpsychiater beschikbaar om kinderen en jongeren met spoedeisende psychiatrische problemen op te vangen en te helpen. Een opname zal niet altijd noodzakelijk en ook niet altijd meteen mogelijk zijn. We bekijken met de ouders/de naasten van het kind wat het meest aangewezen is.

Hoe kunt u bij ons terecht?

 • Gelieve eerst contact op te nemen met de reeds betrokken hulpverleners. Ga na of ook zij het aangewezen vinden om de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie in te schakelen. Bij vragen kan de verwijzer telefonisch contact opnemen met de afdeling.
 • Bekijk ons aanbod om te zien of we aan uw hulpvraag kunnen voldoen.
 • Om de begeleiding op onze afdeling te kunnen opstarten, hebben we het akkoord nodig van de beide ouders of de voogd

Nadien kan u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de afdeling. Dat kan op weekdagen van 8.30 tot 10.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.
Tijdens de zomervakantie is er geen telefoonpermanentie op vrijdag.

Een van onze medewerkers zal u een aanmeldformulier​ en vragenlijsten toesturen. Het aanmeldformulier vult u samen met de verwijzer in. Stuur de beide documenten ingevuld terug naar de afdeling. Een verwijsbrief van een arts is noodzakelijk.  

Zodra we de formulieren ontvangen hebben, wordt het dossier besproken op een teamoverleg. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een brief met een uitnodiging om een afspraak te maken. Omdat we met een beperkt team veel kinderen en hun ouders begeleiden, is het mogelijk dat u enkele weken moet wachten voor u op raadpleging kunt komen. Wij streven er alleszins naar om de wachttijd voor het eerste gesprek te beperken tot zes weken.

Contacteer de afdeling 

Secretariaat: L. Wullaert en R. Wuestenberg
Tel. 09 332 48 74 
De afdeling is op weekdagen bereikbaar van 8.30 tot 10.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.
Tijdens de zomervakantie is het secretariaat gesloten op vrijdag.
Fax: 09 332 27 58
kinderpsychiatrie@uzgent.be

Postadres

Universitair Ziekenhuis Gent
Kinder- en jeugdpsychiatrie
De Pintelaan 185 – ingang 16 (gebouw K12F, gelijkvloers)
9000 Gent

Gps-adres

Corneel Heymanslaan, Gent

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14-8-2017 15:38.

Locatie >

Team >

Aanbevolen Info >