Slideshow: in de kijker


Het project Gerodent van het UZ Gent trekt sinds 2010 naar woonzorgcentra en verleent er curatieve en preventieve mondzorg.

Lees meer


De Warmste Week nadert. Dat merkt u onder meer aan de verschillende acties die in het UZ Gent lopen.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​Gynaecologie-Verloskunde

De Vrouwenkliniek bestaat uit drie afdelingen: de afdeling Gynaecologie, de afdeling Reproductieve Geneeskunde en de afdeling Verloskunde. Voor elk van de afdelingen is de belangrijkste doelstelling het leveren van kwalitatief hoogstaande tweede- en derdelijnspatiëntenzorg, op een empathische en efficiënte manier.

Daarbij hebben we niet alleen oog voor onze patiënten zelf, maar ook voor hun directe omgeving en de maatschappij in het algemeen. We vinden het bijzonder belangrijk om onze patiënten goed te begrijpen en hen goed en duidelijk te informeren. Elke patiënt moet zich bij ons veilig en goed omkaderd voelen, en bovendien op elk moment kunnen meebeslissen over het zorgtraject.

Respect voor het individu, pluralisme, multiculturaliteit en diversiteit dragen we hoog in het vaandel.

 

Voor onze medewerkers – personeel en studenten - willen we een warme maar tegelijk veeleisende dienst zijn waar mensen geïnspireerd worden om het beste uit zichzelf te halen.

We maken werk van samenwerkingsverbanden met andere regionale en universitaire ziekenhuizen. Een goede interactie met de eerste lijn (huisartsgeneeskunde) vinden we even belangrijk. Als universitaire dienst is voor ons ten slotte ook de koppeling met wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening van kapitaal belang.

Steven Weyers

Diensthoofd Vrouwenkliniek

Kijk voor meer informatie op de website van de Vrouwenkliniek

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:10.

 >