Slideshow: in de kijker


Het project Gerodent van het UZ Gent trekt sinds 2010 naar woonzorgcentra en verleent er curatieve en preventieve mondzorg.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​Tinnitus / oorsuizen

Oorsuizen omvat iedere vorm van geluid die de mens waarneemt en die niet in de buitenwereld aanwezig is. Het is dus een subjectieve gewaarwording van een geluid door een persoon in afwezigheid van een externe geluidsbron. Oorsuizen wordt ervaren als gefluit, gebrom, gerinkel, geraas, etc. – maar zelden echt als gesuis.

Oorsuizen is nauw verbonden met de psyche van de patiënt. De patiënt kan het geluid niet ontlopen, waardoor het een grote invloed heeft op zijn gemoedstoestand. Bovendien hangt de intensiteit van het geluid af van de stemming van de patiënt.

Oorsuizen kan verschillende oorzaken hebben, zoals aandoeningen in het midden- of binnenoor, en aandoeningen buiten het oor (kaakgewrichtsklachten, nekproblematiek). In veel gevallen kan er echter geen directe oorzaak gevonden worden.

In sommige gevallen kan oorsuizen verholpen worden. Als dit niet mogelijk is, wordt de patiënt doorverwezen naar de Tinnitus-kliniek op onze dienst. In onderling overleg proberen een NKO-arts, een audioloog, een audicien en een psycholoog voor de patiënt een geïndividualiseerde aanpak te formuleren, gebaseerd op het model van Jastreboff.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-7-2015 11:28.